Zapraszamy do współpracy

“Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”– recenzowane czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu o badania własne, jak również prace przeglądowe i poglądowe oraz prace kazuistyczne  związane z tematyką schorzeń i urazów narządów ruchu. Tematyka prac publikowanych w czasopiśmie obejmuje szereg zagadnień związanych z ortopedią, traumatologią oraz rehabilitacją pacjentów z różnorodnymi schorzeniami ortopedycznymi i traumatologicznymi. W Radzie Naukowej znajdują się specjaliści z wielu krajów świata reprezentujący różne specjalności, w tym głównie ortopedię i traumatologię, ale również rehabilitację lub neuroortopedię, którzy gwarantują wysoki poziom prac naukowych.

Dowiedz się więcej
Rada programowa
Plan wydawniczy
Formy współpracy
Charakterystyka pisma
Reklama
Reklama internetowa
Dane techniczne
Zamówienie


“Medycyna Sportowa”– recenzowane czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu o badania własne, prace przeglądowe, prace kazuistyczne (opisy przypadku) oraz krótkie doniesienia z zakresu interdyscyplinarnej specjalności, jaką jest medycyna sportowa.Od 1985 r. oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Czasopismo wydawane jest we współpracy z Fundacją Rozwoju Medycyny Sportowej.Od numeru 1/08 “Medycyna Sportowa” ukazuje się w pełnej wersji dwujęzycznej, tj. polsko-angielskiej.


Dowiedz się więcej
Plan wydawniczy
Formy współpracy
Reklama i dane techniczne
Zamówienie


“ACTA NEUROPSYCHOLOGICA”– pierwsze i jedyne w Polsce pismo poświęcone neuropsychologii. To oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym, publikującym oryginalne artykuły poświęcone wszystkim aspektom związku mózgu z zachowaniem człowieka.

 


Dowiedz się więcej
Plan wydawniczy
Dane techniczne
Reklama
Zamówienie“Journal of Combat Sports and Martial Arts”
– is a pre-reviewed journal featuring original scientific articles based on original research, as well as review and opinion articles. The subject matter of the articles published in JCSMA covers a wide spectrum of issues connected with physical culture, physical education, health sciences, human physiology, sports medicine, sports and recreation, theory of sport, public health. The Advisory Board includes specialists from many countries, representing various specialties, guaranteeing the high scientific level of the published articles. JCSMA is published twice a year. The editors accept articles in English, with abstracts and key words.


Dowiedz się więcej
Plan wydawniczy
Dane techniczne
Reklama
Zamówienie