Kompleksowe leczenie Choroby Zwyrodnieniowej Stawów – Cena 140 zł

Kompleksowe leczenie Choroby Zwyrodnieniowej Stawów – Cena 140 zł

Książka pt. „Kompleksowe leczenie Choroby Zwyrodnieniowej Stawów” jest próbą usystematyzowania aktualnej wiedzy naukowej, jak również ukazania praktycznych aspektów wielokierunkowego postępowania terapeutycznego, ukazującą możliwości nowoczesnej diagnostyki, profilaktykę i skute...
Chirurgia i estetyka twarzy – Cena 198 zł

Chirurgia i estetyka twarzy – Cena 198 zł

„Chirurgia i estetyka twarzy” jest pierwszą tego rodzaju specjalistyczną a zarazem niekonwencjonalną  publikacją na polskim rynku medycznym, w której główny autor Profesor Kazimierz Kobus, uznany specjalista w zakresie chirurgii plastycznej, zaprosił do współredagowania znakomitych...