Konferencja Naukowo – Szkoleniowa

KOMPLEKSOWE LECZENIE CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW

26-27.05.2017 r.

 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej  PAN

ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

plakat-chzs2017

11 PUNKTÓW NAUKOWYCH przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie!

 

Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Komunikat nr 3
Rejestracja Uczestnika

Zgłoszenie Prezentacji
Zgłoszenia dla Sponsorów i Wystawców

Patronat:

bjd_newfull zus-logo oil-wawa  ptwk  oit-logo  logo1-fizjo  ptms-logo kolejnelogo mlife-chzs

Patronat Medialny:

wydawnictwo Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja wydawnictwo Medycyna Sportowa wydawnictwo ACTA Neuropsychologia wydawnictwo Journal of Combat port and Martial Arts logo-medisfera

Organizator:

Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA

Współorganizatorzy:

Agencja Wydawnicza Medsportpress Sp. z o.o.

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii, II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu

 

 

KOMUNIKAT NR 1

 

Zagadnienia związane z profilaktyką i leczeniem Choroby Zwyrodnieniowej Stawów (ChZS), które zostaną ujęte w poszczególnych Sesjach Naukowych:
patologia chrząstki stawowej – główne przyczyny rozwoju ChZS, leczenie bólu (patomechanizm bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawów, metody alternatywne i komplementarne, drabina analgetyczna i in.), nowoczesna diagnostyka obrazowa, rehabilitacja i fizjoterapia (w tym telerehabilitacja), zastosowanie ortobiologii w profilaktyce i leczeniu, żywieniowe i środowiskowe uwarunkowania predysponujące  do występowania ChZS, leczenie farmakologiczne (doustne – w tym NLPZ, miejscowe, iniekcyjne – wewnątrzstawowe, okołostawowe, okołonerwowe), badania z wykorzystaniem w terapii dostępnych metod i środków (glikozaminoglikany-chondroityna i glukozamina, kolagen, kwas hialuronowy, sterydy, komórki macierzyste i in.), genetyka i epigenetyka – możliwości w diagnostyce i terapii ChZS, prezentacja wyników badań laboratoryjnych (np. na zwierzętach), leczenie uzdrowiskowe, psychologiczne aspekty ChZS,metody komplementarne i alternatywne w leczeniu ChZS.

Zachęcamy do czynnego udziału w Konferencji i składania streszczeń  prac/wystąpień w obszarze przedstawionej powyżej tematyki.

Założenia programowe Konferencji:

– każda Sesja Naukowa rozpocznie się Wykładem Wprowadzającym (Wykładem na zaproszenie). Pozostałe prezentacje pozostają zarezerwowane dla Uczestników, którzy zgłoszą formalnie swój czynny udział, przysyłając streszczenie uwzględniające powyższą tematykę;


KOMUNIKAT NR 2

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

program-konferencji

 

Komunikat nr 3

 

Warsztaty Terapeutyczne

Zaplanowane Warsztaty Terapeutyczne są ściśle związane z tematem wiodącym Konferencji i stanowią uzupełnienie praktyczne programu sesji naukowych. Ich przeprowadzenie zostało zlecone profesjonalnej  firmie, posiadającej wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń medycznych w formie nowatorskiej, rzadko spotykanej i dostępnej na terenie Polski ( szczegółowe informacje nt. firmy CEMED, jak również aspekty organizacyjne przygotowanych Warsztatów – dostępne w załączniku ).

Komitet Organizacyjny Konferencji wyjaśnia, że poza wymaganiami odnośnie do treści merytorycznej Warsztatów, całość ich organizacji zleca firmie CEMED – łącznie z rozliczeniami finansowymi i kosztami ponoszonymi przez Uczestników, które wynikają z procedury organizacji ( m.in. kadawery sprowadzone z USA, oprogramowanie i oprzyrządowanie i in. ( szczegółowy opis w załączniku nr. 3 )  Komitet Organizacyjny nie uczestniczy w ew. zyskach Firmy związanych z przeprowadzeniem Warsztatów!

Rejestracja na warsztaty

Formularz dostępny na – http://www.cemed.pl/?event=event_warsztaty

 

 

Załącznik nr 3 – Informacja o Organizatorze Warsztatów i warunkach ich przeprowadzenia

tastopdf-150x150

 

REJESTRACJA UCZESTNIKA

 


Rejestracja Uczestnika

Nazwisko i imię
Tytuł – stanowisko, specjalizacja
Numer Prawa Wykonywania Zawodu (dot. lekarzy)
Miejsce pracy (nazwa, adres)
Adres do korespondencji
Tel.:
e-mail:
OPŁATY (proszę zakreślić wybrane odpowiedzi)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komitet
Organizacyjny Konferencji – na potrzeby Konferencji.

  Termin I

(do 10.03.2017 r.)
Termin II 

(od 11.03.2017 r.)
Termin III

(na miejscu)
Uczestnicy: 300zł 400zł 500zł
Emeryci: 200zł 300zł 400zł
Studenci: 100 zł 150zł 400zł

WSZYSTKIE opłaty należy dokonywać na konto:

Komitet Organizacyjny Konferencji, Al. St. Zjednoczonych 72/176, wejście E,
04-036 Warszawa
Konto: 12 1560 0013 2447 1933 3801 0002 – z dopiskiem Konferencja ChZS 2017

KARTĘ UCZESTNICTWA należy przesłać drogą elektroniczną (formularz zgłoszenia
on-line dostępny na stronie internetowej), ew. faxem lub pocztą na adres Komitetu
Organizacyjnego.

04-036 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 72/176, wejście E

tel./fax: (22) 834 67 72, tel. 405 42 72, kom. 601 22 78 99, e-mail: kongresy@medsport.pl

Dane do wystawienia faktury VAT:
Nazwa firmy lub imię i nazwisko
Adres
NIP

ZGŁOSZENIE PREZENTACJI

Zgłoszenie Prezentacji

Nazwisko i imię:
Tytuł – stanowisko, specjalizacja:
Afiliacja:
Tytuł pracy:
Streszczenie (do 1800 znaków):

Telefon:
E-mail:


ZGŁOSZENIE DLA SPONSORÓW I WYSTAWCÓW

OFERTA PARTNERSTWA, SPONSORINGU I PROMOCJI

SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI – ZŁOTY SPONSOR

 1. Przyznanie tytułu SPONSOR GŁÓWNY (tylko 1 Firma);
 2. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Konferencji, materiałach konferencyjnych (logo na teczce i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach konferencyjnych wręczanych wszystkim uczestnikom Konferencji, reklama w programie i zeszycie streszczeń – Suplement OTR);
 3. Umieszczenie podczas Konferencji w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach banerów i roll-up’ów Sponsora (różnice w formatach w zależności od pakietu);
 4. Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe – IV) oraz w numerze  okolicznościowym (poświęconym tematyce Konferencji) wydaniu czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”; plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, miejsce okładkowe – IV);
 5. Możliwość bezpłatnego zamieszczenia informacji reklamowej w 4 czasopismach naukowych o najwyższej randze naukowej w rankingu MNiSW (Medycyna Sportowa, Acta Neuropsychologica, Journal of Combat Sports and Martial Arts);
 6. Możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów/usług podczas obrad – 15 minut;
 7. Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Konferencji;
 8. Stoisko wystawowe o pow. 15 m² w trakcie Konferencji;
 9. Baner reklamowy na głównej e-stronie Konferencji – od momentu podpisania umowy do końca 2017 roku;
 10. Inne formy sponsoringu zaproponowane przez SPONSORA GŁÓWNEGO – do negocjacji indywidualnych (np. audiobooki itp.).

Warunki finansowe sponsoringu:

SPONSOR GŁÓWNY – 40.000 PLN

Wszystkie reklamy są zaplanowane w większym formacie, niż w przypadku innych SPONSORÓW.

SPONSOR KONFERENCJI – SREBRNY SPONSOR

 1. Przyznanie tytułu SPONSORA SREBRNEGO (max. 3 Firmy);
 2. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Konferencji, materiałach konferencyjnych (logo na teczce i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach konferencyjnych wręczanych wszystkim uczestnikom Konferencji, reklama w programie i zeszycie streszczeń – Suplement OTR);
 3. Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe – II) w numerze  okolicznościowym (poświęconym tematyce Konferencji) wydaniu czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”; plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, miejsce okładkowe – II);
 4. Umieszczenie podczas Konferencji w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach banerów i roll-up’ów Sponsora (różnice w formatach w zależności od pakietu);
 5. Możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów podczas obrad – 10 minut;
 6. Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Kongresie;
 7. Stoisko wystawowe o pow. 10 m²  w trakcie Konferencji;

Warunki finansowe sponsoringu:

SREBRNY SPONSOR  – 25.000 PLN

SPONSOR KONFERENCJI – BRĄZOWY SPONSOR

 1. Przyznanie tytułu SPONSORA;
 2. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Konferencji, materiałach konferencyjnych (logo na teczce i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach konferencyjnych wręczanych wszystkim uczestnikom Konferencji, reklama w programie i zeszycie streszczeń – Suplement OTR);
 3. Umieszczenie podczas Konferencji w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach banerów i roll-up’ów Sponsora (różnice w formatach w zależności od pakietu);
 4. Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, wew. pisma) w numerze  okolicznościowym (poświęconym tematyce Konferencji) wydaniu czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”; plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, wew. pisma);
 5. Możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów podczas obrad – 5 minut;
 6. Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Konferencji;
 7. Stoisko wystawowe o pow. 8 m² w trakcie Konferencji;

 

Warunki finansowe sponsoringu:
BRĄZOWY SPONSOR – 15.000 PLN

IM WCZEŚNIEJ TYM DŁUŻEJ!

ponieważ od momentu podpisania umowy na wszelkich informacjach na temat Konferencji

pojawi się logo Sponsora!

ISTOTNE INFORMACJE DODATKOWE

Przyjęcie tytułu SPONSORA gwarantuje także dodatkowe profity związane z promocją Konferencji   realizowaną przez organizatorów w ramach innych, zaplanowanych działań niezwiązanych bezpośrednio z Kongresem, które umożliwią dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców ze środowiska medycznego i sportowego poprzez:

– działalność wydawniczą w obszarach niezwiązanych z Kongresem;

– możliwość wysyłki komunikatu na prywatne adresy lekarzy różnych specjalności i fizjoterapeutów (baza ok. 11 tys. rekordów), do których, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, nie mają dostępu inne podmioty.

Informacje dla Wystawcy:

Cena 1 m² powierzchni   => 500 zł + VAT 23%  *

(Dodatkowe wyposażenie na stoisku (bezpłatne): np. stoliki/  krzesła)

*min. powierzchnia stoiska => 6m²

UWAGA:

przy całkowitej opłacie udziału dokonanej w terminie:

do 10.03.17 r. – rabat w wysokości 10%

do 10.04.17 r. – rabat w wysokości 5%

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYSTAWIE

Dane wystawcy:
Nazwa wystawcy:
(dokładna nazwa firmy do zamieszczenia w alfabetycznym spisie wystawców)

Dane do faktury:
Firma: NIP:
Adres:
Kod pocztowy: Miasto:

Adres korespondencyjny do wysłania faktury jeśli jest inny niż adres siedziby:
Firma:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:

Dane osoby do kontaktu:
Imie i nazwisko:
Telefon komórkowy:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Zamawiam wskazaną poniżej powierzchnię ekspozycyjną pod stoisko (min. 6 m2)

  Wybieram Cena 1m2 powierzchni Łącznie (m2)
A. Stoisko Tak 500 zł + VAT 23%
B. Dodatkowe wyposażenie na stoisku (bezpłatne): np. stoliki, krzesła Tak    

UWAGA: przy całkowitej opłacie udziału dokonanej w terminie:
do 10.03.br. - rabat w wysokości 10%
do 10.04.br. - rabat w wysokości 5%
MIEJSCE NA DODATKOWE SUGESTIE I UWAGI FIRMY/WYSTAWCY

Warunki płatności
1. Całkowita wpłata na konto organizatora po otrzymaniu faktury pro-forma, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Kongresu.
Komitet Organizacyjny: Al. St Zjednoczonych 72/176, 04-036 Warszawa,
Nr Konta: 12 1560 0013 2447 1933 3801 0002

 

Mapa dojazdu:

 

Wykaz Hoteli zlokalizowanych w okolicy  IBIP

 

Hotel Aiport Okęcie

ul.17 Stycznia 24

02 – 146 Warszawa

Hotel Ibis Warszawa Reduta

Bitwy Warszawskiej 16

02-366 Warszawa

Hotel Czerniewski

ul. Jutrzenki 19

02-231 Warszawa

B&B Hotel Warszawa-Okęcie

Aleja Krakowska 193

02-180 Warszawa

Hotel Reytan

ul. Tadeusza Rejtana 6

02-516 WARSZAWA

Hotel Resturant Campanile

ul. Towarowa 2

00-811 Warszawa

Hotel Locum

ul. Wołowska 137 bud “0”

02-507 Warszawa

 

Sound Garden Hotel

ul. Żwirki i Wigury 18

02-507 Warszawa

 

 

 

Hotel Belwederski

ul. Sulkiewicza 11

00-758 Warszawa

 

 

Hotel OSiR Polna

ul. Polna 7A

00-625 Warszawa

Hotel Rialto

ul. Wilcza 73

00-670 Warszawa

 Hotel IBIP PAN

ul. Ks. Trojdena 4
02-109 Warszawa