pain-doctor-knee-injection-procedure-3_banner

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów i obrażeń narządu ruchu z wykorzystaniem preparatów iniekcyjnych

30.11-01.12.2018 r.

 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej  PAN

ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa


 Komunikat nr 1
Komunikat nr 2

Rejestracja Uczestnika
Zgłoszenie Prezentacji
Zgłoszenia dla Sponsorów i Wystawców


wydawnictwo Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja wydawnictwo Medycyna Sportowa wydawnictwo ACTA Neuropsychologia wydawnictwo Journal of Combat port and Martial Arts

Organizator:

Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA

Współorganizatorzy:

Agencja Wydawnicza Medsportpress Sp. z o.o.

Redakcja Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi


Patron Medialny

inkonferencjekm-logo medtube-logo-hd pm_nowe_logo_aa-zwezone_110px

 

 


Komunikat nr 1

Komunikat nr 1 dotyczący Konferencji Naukowo – Szkoleniowej nt. “Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów i obrażeń narządu ruchu z wykorzystaniem preparatów iniekcyjnych” obejmuje wstępne informacje – zachęcamy do zapoznania się z materiałami (informacja po kliknięciu na link):

Zał.nr 1. Program Ramowy

Oczekujemy i raz jeszcze zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji.


Komunikat nr 2

Komunikat nr 2 dotyczący Konferencji Naukowo – Szkoleniowej nt. “Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów i obrażeń narządu ruchu z wykorzystaniem preparatów iniekcyjnych” obejmuje przewidywane tematy wystąpień, jak i skład Komitetów Naukowego i Organizacyjnego – zachęcamy do zapoznania się z materiałami (informacja po kliknięciu na link):

Zał.nr 2. Komunikat nr 2


REJESTRACJA UCZESTNIKA


Rejestracja UczestnikaOPŁATY (proszę zakreślić wybrane odpowiedzi)

  Termin I

(do 30.06.2018 r.)
Termin II

(od 01.07.2018 r.)
Termin III

(na miejscu)
Uczestnicy:
Emeryci:
Studenci:

WSZYSTKIE opłaty należy dokonywać na konto:

Komitet Organizacyjny Konferencji, Al. St. Zjednoczonych 72/176, wejście E,
04-036 Warszawa
Konto: 12 1560 0013 2447 1933 3801 0002 – z dopiskiem Konferencja ChZS 2018

KARTĘ UCZESTNICTWA należy przesłać drogą elektroniczną (formularz zgłoszenia
on-line dostępny na stronie internetowej), ew. faxem lub pocztą na adres Komitetu
Organizacyjnego.

04-036 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 72/176, wejście E

tel./fax: (22) 834 67 72, tel. 405 42 72, kom. 601 22 78 99, e-mail: kongresy@medsport.pl

Dane do wystawienia faktury VAT:ZGŁOSZENIE PREZENTACJI

Zgłoszenie Prezentacji


 

ZGŁOSZENIE DLA SPONSORÓW I WYSTAWCÓW

OFERTA PARTNERSTWA, SPONSORINGU I PROMOCJI

SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI – ZŁOTY SPONSOR

 1. Przyznanie tytułu SPONSOR GŁÓWNY (tylko 1 Firma);
 2. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Konferencji, materiałach konferencyjnych (logo na teczce i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach konferencyjnych wręczanych wszystkim uczestnikom Konferencji, reklama w programie i zeszycie streszczeń – Suplement OTR);
 3. Umieszczenie podczas Konferencji w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach banerów i roll-up’ów Sponsora (różnice w formatach w zależności od pakietu);
 4. Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe – IV) oraz w numerze  okolicznościowym (poświęconym tematyce Konferencji) wydaniu czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”; plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, miejsce okładkowe – IV);
 5. Możliwość bezpłatnego zamieszczenia informacji reklamowej w 4 czasopismach naukowych o najwyższej randze naukowej w rankingu MNiSW (Medycyna Sportowa, Acta Neuropsychologica, Journal of Combat Sports and Martial Arts);
 6. Możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów/usług podczas obrad – 15 minut;
 7. Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Konferencji;
 8. Stoisko wystawowe o pow. 12 m² w trakcie Konferencji;
 9. Baner reklamowy na głównej e-stronie Konferencji – od momentu podpisania umowy do końca 2018 roku;
 10. Inne formy sponsoringu zaproponowane przez SPONSORA GŁÓWNEGO – do negocjacji indywidualnych .

Warunki finansowe sponsoringu:

SPONSOR GŁÓWNY – 30.000 PLN

Wszystkie reklamy są zaplanowane w większym formacie, niż w przypadku innych SPONSORÓW.

SPONSOR KONFERENCJI – SREBRNY SPONSOR

 1. Przyznanie tytułu SPONSORA SREBRNEGO (max. 3 Firmy);
 2. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Konferencji, materiałach konferencyjnych (logo na teczce i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach konferencyjnych wręczanych wszystkim uczestnikom Konferencji, reklama w programie i zeszycie streszczeń – Suplement OTR);
 3. Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe – II) w numerze  okolicznościowym (poświęconym tematyce Konferencji) wydaniu czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”; plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, miejsce okładkowe – II);
 4. Umieszczenie podczas Konferencji w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach banerów i roll-up’ów Sponsora (różnice w formatach w zależności od pakietu);
 5. Możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów podczas obrad – 10 minut;
 6. Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Kongresie;
 7. Stoisko wystawowe o pow. 10 m²  w trakcie Konferencji;

Warunki finansowe sponsoringu:

SREBRNY SPONSOR  – 15.000 PLN

SPONSOR KONFERENCJI – BRĄZOWY SPONSOR

 1. Przyznanie tytułu SPONSORA;
 2. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Konferencji, materiałach konferencyjnych (logo na teczce i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach konferencyjnych wręczanych wszystkim uczestnikom Konferencji, reklama w programie i zeszycie streszczeń – Suplement OTR);
 3. Umieszczenie podczas Konferencji w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach banerów i roll-up’ów Sponsora (różnice w formatach w zależności od pakietu);
 4. Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, wew. pisma) w numerze  okolicznościowym (poświęconym tematyce Konferencji) wydaniu czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”; plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, wew. pisma);
 5. Możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów podczas obrad – 5 minut;
 6. Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Konferencji;
 7. Stoisko wystawowe o pow. 8 m² w trakcie Konferencji;

 

Warunki finansowe sponsoringu:
BRĄZOWY SPONSOR – 10.000 PLN

IM WCZEŚNIEJ TYM DŁUŻEJ!

ponieważ od momentu podpisania umowy na wszelkich informacjach na temat Konferencji pojawi się logo Sponsora!

ISTOTNE INFORMACJE DODATKOWE

Przyjęcie tytułu SPONSORA gwarantuje także dodatkowe profity związane z promocją Konferencji   realizowaną przez organizatorów w ramach innych, zaplanowanych działań niezwiązanych bezpośrednio z Kongresem, które umożliwią dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców ze środowiska medycznego i sportowego poprzez:

– działalność wydawniczą w obszarach niezwiązanych z Kongresem;

– możliwość wysyłki komunikatu na prywatne adresy lekarzy różnych specjalności i fizjoterapeutów (baza ok. 11 tys. rekordów), do których, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, nie mają dostępu inne podmioty.


Informacje dla Wystawcy:

Cena 1 m² powierzchni   => 500 zł + VAT 23%  *

(Dodatkowe wyposażenie na stoisku (bezpłatne): np. stoliki/  krzesła)

*min. powierzchnia stoiska => 6m²

UWAGA:

przy całkowitej opłacie udziału dokonanej w terminie:

do 30.06.18 r. – rabat w wysokości 10%

do 30.09.18 r. – rabat w wysokości 5%

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYSTAWIE

Dane wystawcy:
Nazwa wystawcy:
(dokładna nazwa firmy do zamieszczenia w alfabetycznym spisie wystawców)

Dane do faktury:
Firma: NIP:
Adres:
Kod pocztowy: Miasto:

Adres korespondencyjny do wysłania faktury jeśli jest inny niż adres siedziby:
Firma:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:

Dane osoby do kontaktu:
Imie i nazwisko:
Telefon komórkowy:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Zamawiam wskazaną poniżej powierzchnię ekspozycyjną pod stoisko (min. 6 m2)

  Wybieram Cena 1m2 powierzchni Łącznie (m2)
A. Stoisko Tak 500 zł + VAT 23%
B. Dodatkowe wyposażenie na stoisku (bezpłatne): np. stoliki, krzesła Tak    

UWAGA: przy całkowitej opłacie udziału dokonanej w terminie:
do 30.06.br. - rabat w wysokości 10%
do 30.09.br. - rabat w wysokości 5%
MIEJSCE NA DODATKOWE SUGESTIE I UWAGI FIRMY/WYSTAWCY

Warunki płatności
1. Całkowita wpłata na konto organizatora po otrzymaniu faktury pro-forma, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Kongresu.
Komitet Organizacyjny: Al. St Zjednoczonych 72/176, 04-036 Warszawa,
Nr Konta: 12 1560 0013 2447 1933 3801 0002

 

Mapa dojazdu:

 

Wykaz Hoteli zlokalizowanych w okolicy  IBIP

 

Hotel Aiport Okęcie

ul.17 Stycznia 24

02 – 146 Warszawa

Hotel Ibis Warszawa Reduta

Bitwy Warszawskiej 16

02-366 Warszawa

Hotel Czerniewski

ul. Jutrzenki 19

02-231 Warszawa

B&B Hotel Warszawa-Okęcie

Aleja Krakowska 193

02-180 Warszawa

Hotel Reytan

ul. Tadeusza Rejtana 6

02-516 WARSZAWA

Hotel Resturant Campanile

ul. Towarowa 2

00-811 Warszawa

Hotel Locum

ul. Wołowska 137 bud “0”

02-507 Warszawa

 

Sound Garden Hotel

ul. Żwirki i Wigury 18

02-507 Warszawa

 

 

 

Hotel Belwederski

ul. Sulkiewicza 11

00-758 Warszawa

 

 

Hotel OSiR Polna

ul. Polna 7A

00-625 Warszawa

Hotel Rialto

ul. Wilcza 73

00-670 Warszawa

 Hotel IBIP PAN

ul. Ks. Trojdena 4
02-109 Warszawa