Jak złożyć zamówienie?

Realizacja zamówień nastąpi po dokonaniu wpłaty za zamawiane pozycje na konto Agencji Wydawniczej Medsportpress Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 47 lok. 20
03-301 Warszawa
Konto: 12 1560 0013 2447 1933 3801 0002
z podaniem celu wpłaty (tytuł książki i liczba egzemplarzy).

Prosimy o wysłanie zamówienia wraz z wszelkimi danymi do faktury jak również adresu pocztowego do wysyłki.
e-mail: prenumerata@medsport.pl; sekretariat@medsport.pl;

Telefon: 607 497 774, (22) 834 67 72
pn.-pt. w godz. 9.00-17.00

okladka chzs_Layout 1

Kompleksowe leczenie Choroby Zwyrodnieniowej Stawów

Redakcja naukowa: Wiesław E. Tomaszewski

Książka  jest próbą usystematyzowania aktualnej wiedzy naukowej, jak również ukazania praktycznych aspektów wielokierunkowego postępowania terapeutycznego, ukazującą możliwości nowoczesnej diagnostyki, profilaktykę i skutecznego leczenia choroby. Ujęte w sposób kompleksowy nowoczesne metody i środki  terapeutyczne pozwalają, już na obecnym etapie wiedzy, na stwierdzenie, że leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów nie musi być wyłącznie postępowaniem objawowym, ale w wybranych  aspektach może stanowić formę leczenia przyczynowego. Takie wnioski można wysunąć na podstawie wyników badań w zakresie genetyki i epigenetyki, badań molekularnych, doświadczeń w obszarze inżynierii tkankowej, biotechnologii i innych doniesień naukowych, które, poparte wiedzą i doświadczeniem klinicznym, zostały w sposób kompleksowy przedstawione w publikacji.

Cena – 199 zł

okladka kobus_Layout 1

Chirurgia i estetyka twarzy

Prof. dr hab. n. med., dr h.c. Kazimierz Kobus
Dr n. med. Katarzyna Kobus-Zaleśna

„Chirurgia i estetyka twarzy” jest pierwszą tego rodzaju specjalistyczną a zarazem niekonwencjonalną  publikacją na polskim rynku medycznym, w której główny autor Profesor Kazimierz Kobus, uznany specjalista w zakresie chirurgii plastycznej, zaprosił do współredagowania znakomitych autorów reprezentujących inne specjalności medyczne – przede wszystkim medycyny estetycznej i ortodoncji – tworząc kompleksowy, wielospecjalistyczny zespół autorski, który zaprezentował obowiązującą wiedzę i możliwości praktyczne w zakresie leczenia i poprawy estetyki twarzy.

Cena – 250 zł

okladka-masci-212x300

Maści, żele, kremy, spray’e i pozostałe preparaty do stosowania zewnętrznego w chorobach i obrażeniach narządu ruchu

Wiesław Tomaszewski
Paweł Piątkowski

Podstawowym celem i zadaniem książki jest prezentacja i usystematyzowanie wiedzy na temat wszystkich preparatów leczniczych do stosowania przezskórnego ( inaczej zewnętrznego, miejscowego ) w leczeniu chorób i obrażeń narządu ruchu ( następstwa urazów, schorzenia ortopedyczne, reumatologiczne, neurologiczne i in.), dostępnych na polskim rynku. Dostepność i możliwość nabycia każdego leku jest w obecnych czasach praktycznie nieograniczona. Pacjent ma możliwość wykupienia leku zaleconego i przepisanego przez lekarza na recepcie, skorzystania z ogólnodostępnego preparatu leczniczego OTC ( z ang. Over the counter, czyli ponad ladą ), jak również zamówienia i sprawdzenia większości tych środków przez internet.

Cena – 35 zł

kobus plakat.qxp

 

 

Atlas Chirurgii Plastycznej

Kazimierz Kobus

Cena – 150 zł

medycyna-sportowa-medras

Medycyna Sportowa

Pod redakcją Prof. dr hab. n. med. Marka Mędrasia

Cena – 80 zł

kunski2

Trening zdrowotny osób dorosłych. Poradnik lekarza
i trenera

Henryk Kuński

Cena – 25 zł