REKLAMA STANDARDOWA
Reklama stała w miejscu wskazanym przez redakcję lub w innej, atrakcyjniejszej lokalizacji, np. okładka, gruba karta (gramatura okładkowa), która rozpoczyna bądź kończy dział naukowy lub przy spisie treści.
Format reklamy dowolny.
Umożliwiamy formę tzw. rozkładówki zarówno wewnątrz pisma, jak i na I okładce.

WRZUTKOWANIE
Umieszczenie materiałów promocyjnych wewnątrz czasopisma (np. przy wybranym artykule naukowym).
Format dowolny, waga do 10 g.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Reklama, która swoją formą ma przypominać artykuł naukowo-informacyjny. Tekst na temat określonego produktu, usługi lub firmy, umożliwiający zaprezentowanie oferty w sposób ciekawy i niekonwencjonalny.