pain-doctor-knee-injection-procedure-3_banner

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów i obrażeń narządu ruchu
z wykorzystaniem preparatów iniekcyjnych

30.11-01.12.2018 r.

 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej  PAN

ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

infarma_badge_979_warszawa_2018-11-30


PROGRAM KONFERENCJI

STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KOMUNIKAT nr 5 (aktualny – 20.11.2018 r.)

SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE
Uwaga: Rejestracja i opłata uczestnictwa w Spotkaniu Koleżeńskim – możliwa do 28 listopada br.

REJESTRACJA UCZESTNIKA – Formularz zgłoszenia

ZGŁOSZENIE PREZENTACJI – Formularz zgłoszenia

ZGŁOSZENIE DLA SPONSORÓW I WYSTAWCÓW – Formularz zgłoszenia


Organizator:

Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA

Współorganizatorzy:

Agencja Wydawnicza Medsportpress Sp. z o.o.

Redakcja Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem


Patron Medialny

okladka 1-07.qxp medycyna-sportowa-z-ang

OFERTA PARTNERSTWA, SPONSORINGU I PROMOCJI

SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI – ZŁOTY SPONSOR

 1. Przyznanie tytułu SPONSOR GŁÓWNY (tylko 1 Firma);
 2. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Konferencji, materiałach konferencyjnych (logo na teczce i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach konferencyjnych wręczanych wszystkim uczestnikom Konferencji, reklama w programie i zeszycie streszczeń – Suplement OTR);
 3. Umieszczenie podczas Konferencji w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach banerów i roll-up’ów Sponsora (różnice w formatach w zależności od pakietu);
 4. Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe – IV) oraz w numerze  okolicznościowym (poświęconym tematyce Konferencji) wydaniu czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”; plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, miejsce okładkowe – IV);
 5. Możliwość bezpłatnego zamieszczenia informacji reklamowej w 4 czasopismach naukowych o najwyższej randze naukowej w rankingu MNiSW (Medycyna Sportowa, Acta Neuropsychologica, Journal of Combat Sports and Martial Arts);
 6. Możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów/usług podczas obrad – 15 minut;
 7. Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Konferencji;
 8. Stoisko wystawowe o pow. 12 m² w trakcie Konferencji;
 9. Baner reklamowy na głównej e-stronie Konferencji – od momentu podpisania umowy do końca 2018 roku;
 10. Inne formy sponsoringu zaproponowane przez SPONSORA GŁÓWNEGO – do negocjacji indywidualnych .

Warunki finansowe sponsoringu:

SPONSOR GŁÓWNY – 30.000 PLN

Wszystkie reklamy są zaplanowane w większym formacie, niż w przypadku innych SPONSORÓW.

SPONSOR KONFERENCJI – SREBRNY SPONSOR

 1. Przyznanie tytułu SPONSORA SREBRNEGO (max. 3 Firmy);
 2. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Konferencji, materiałach konferencyjnych (logo na teczce i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach konferencyjnych wręczanych wszystkim uczestnikom Konferencji, reklama w programie i zeszycie streszczeń – Suplement OTR);
 3. Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe – II) w numerze  okolicznościowym (poświęconym tematyce Konferencji) wydaniu czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”; plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, miejsce okładkowe – II);
 4. Umieszczenie podczas Konferencji w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach banerów i roll-up’ów Sponsora (różnice w formatach w zależności od pakietu);
 5. Możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów podczas obrad – 10 minut;
 6. Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Kongresie;
 7. Stoisko wystawowe o pow. 10 m²  w trakcie Konferencji;

Warunki finansowe sponsoringu:

SREBRNY SPONSOR  – 15.000 PLN

SPONSOR KONFERENCJI – BRĄZOWY SPONSOR

 1. Przyznanie tytułu SPONSORA;
 2. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Konferencji, materiałach konferencyjnych (logo na teczce i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach konferencyjnych wręczanych wszystkim uczestnikom Konferencji, reklama w programie i zeszycie streszczeń – Suplement OTR);
 3. Umieszczenie podczas Konferencji w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach banerów i roll-up’ów Sponsora (różnice w formatach w zależności od pakietu);
 4. Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, wew. pisma) w numerze  okolicznościowym (poświęconym tematyce Konferencji) wydaniu czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”; plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, wew. pisma);
 5. Możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów podczas obrad – 5 minut;
 6. Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Konferencji;
 7. Stoisko wystawowe o pow. 8 m² w trakcie Konferencji;

 

Warunki finansowe sponsoringu:
BRĄZOWY SPONSOR – 10.000 PLN

IM WCZEŚNIEJ TYM DŁUŻEJ!

ponieważ od momentu podpisania umowy na wszelkich informacjach na temat Konferencji pojawi się logo Sponsora!

ISTOTNE INFORMACJE DODATKOWE

Przyjęcie tytułu SPONSORA gwarantuje także dodatkowe profity związane z promocją Konferencji   realizowaną przez organizatorów w ramach innych, zaplanowanych działań niezwiązanych bezpośrednio z Kongresem, które umożliwią dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców ze środowiska medycznego i sportowego poprzez:

– działalność wydawniczą w obszarach niezwiązanych z Kongresem;

– możliwość wysyłki komunikatu na prywatne adresy lekarzy różnych specjalności i fizjoterapeutów (baza ok. 11 tys. rekordów), do których, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, nie mają dostępu inne podmioty.


Informacje dla Wystawcy:

Cena 1 m² powierzchni   => 500 zł + VAT 23%  *

(Dodatkowe wyposażenie na stoisku (bezpłatne): np. stoliki/  krzesła)

*min. powierzchnia stoiska => 6m²

UWAGA:

przy całkowitej opłacie udziału dokonanej w terminie:

do 30.06.18 r. – rabat w wysokości 10%

do 30.09.18 r. – rabat w wysokości 5%

 

Mapa dojazdu:

Wykaz Hoteli zlokalizowanych w okolicy  IBIP

Hotel Aiport Okęcie

ul.17 Stycznia 24

02 – 146 Warszawa

Hotel Ibis Warszawa Reduta

Bitwy Warszawskiej 16

02-366 Warszawa

Hotel Czerniewski

ul. Jutrzenki 19

02-231 Warszawa

B&B Hotel Warszawa-Okęcie

Aleja Krakowska 193

02-180 Warszawa

Hotel Reytan

ul. Tadeusza Rejtana 6

02-516 WARSZAWA

Hotel Resturant Campanile

ul. Towarowa 2

00-811 Warszawa

Hotel Locum

ul. Wołowska 137 bud “0”

02-507 Warszawa

Sound Garden Hotel

ul. Żwirki i Wigury 18

02-507 Warszawa

 

Hotel Belwederski

ul. Sulkiewicza 11

00-758 Warszawa

 

Hotel OSiR Polna

ul. Polna 7A

00-625 Warszawa

Hotel Rialto

ul. Wilcza 73

00-670 Warszawa

 Hotel IBIP PAN

ul. Ks. Trojdena 4
02-109 Warszawa


plakat-chzs2017

11 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie!

 


Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacja Polska

Program Kongresu

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Wystawcy – PartnerzyProgram Naukowy

Rada Naukowa


Założenia programowe

Program Sympozjum


Program Naukowy.

Streszczenia Wykładów.


“Rola aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób cywilizacyjnych w odniesieniu do wszystkich grup wiekowych, społecznych i zawodowych polskiego społeczeństwa” organizowana w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej pod hasłem “Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych” (Warszawa, 11-12 października 2013 r.).

Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Konferencja odbyła się.

Galeria zdjęć – do pobrania

W razie potrzeby porosimy o kontakt pod adresem redakcja@medsport.plKonferencje Naukowo-Szkoleniowe pod hasłem

“Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu

chorób cywilizacyjnych”

(Warszawa, 26-27 listopada 2012r.)

(Centralny Ośrodek Sportu TORWAR, ul. Łazienkowska 6a)

Uwaga: TRZY poniżej wymienione Konferencje

zostaną przeprowadzone

26 listopada br. RÓWNOLEGLE, w tym samym obiekcie.

KONFERENCJA I
“Uczestnictwo w sporcie, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyce, a poziom aktywności fizycznej wybranych grup wiekowych i społeczno-zawodowych w kontekście rekomendacji WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)”

Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej – Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka

KONFERENCJA II
“Choroba zwyrodnieniowa stawów – patomechanizm, epidemiologia, rola aktywności fizycznej (sport wyczynowy i rekreacyjny) w przebiegu procesu chorobowego, współczesne zasady rozpoznawania, diagnostyki obrazowej oraz leczenia zachowawczego i operacyjnego”.
Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej – Prof. dr hab. med. Paweł Małdyk

Konferencja specjalistyczna poświecona podsumowaniu aktualnej wiedzy i praktyki klinicznej w zakresie profilaktyki i kompleksowego leczenia choroby zwyrodnieniowej narządu ruchu, przygotowana przez 3 wiodące w tym obszarze ośrodki kliniczne w Polsce:– Klinika Reumoortopedii Instytutu Reumatologii w Warszawie;

– Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Warszawie;

– Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie.

KONFERENCJA III

“Wybrane aspekty naukowe i medyczne w treningu sportów i sztuk walki”– połączona z Galą Sportów i Sztuk Walki

Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej – Prof. dr hab. Stanisław Sterkowicz

(PROGRAMY, RADY NAUKOWO-PROGRAMOWE oraz WARUNKI UCZESTNICTWA W POWYŻSZYCH KONFERENCJACH na www.sportowezdrowie.pl)

PTF

XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – sprawozdanie

Sprawozdanie format PDF

zał. 1. do sprawozdania format PDF

zał. 2. do sprawozdania format PDF

zał. 3. do sprawozdania format PDF

zał. 4. do sprawozdania format PDF

zał. 5. do sprawozdania format PDF

zał. 6. do sprawozdania format PDF

zał. 7. do sprawozdania


I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy – sprawozdanie

I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy


I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – sprawozdanie

Sprawozdanie format PDF

[nggallery id=5]

Congress membership form – to be filled online


X Jubileuszowy Kongres Naukowy – sprawozdanie

X Kongres Naukowy

Sprawozdanie format PDF

Odznaczenia – lista osób format PDFOchrona zdrowia w obliczu wyzwań XXI w.Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym odbędzie się X Sympozjum Naukowe organizowane przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji. W związku z tym przesyłam artykuł dotyczący samego wydarzenia. Mam nadzieje, że artykuł Państwa zaciekawi. Bardzo proszę o jego publikację na Państwa stronie internetowej, jak również w magazynie, jeżeli istnieje taka możliwość. Notka została napisana w czasie przeszłym, gdyż zakładam, że dziś może być Państwu ciężko od razu umieścić ją na stronie. Wysyłam ją zarówno w wersji PDF, jak i w Wordzie, gdyby konieczne okazało się jej skrócenie.

Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję.
Agnieszka Krzyżosiak

Kontakt:

konferencja@sulislaw.pl
(77) 415 66 59
(22) 322 71 00
49-200 Grodków, Sulisław 24


Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań XXI w.
Zaproszenie i program XVIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego
Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacja Polska

Program Kongresu

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Wystawcy – Partnerzy


Program Naukowy

Rada Naukowa


Założenia programowe

Program Sympozjum


Program Naukowy.

Streszczenia Wykładów.


„Rola aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób cywilizacyjnych w odniesieniu do wszystkich grup wiekowych, społecznych i zawodowych polskiego społeczeństwa” organizowana w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej pod hasłem „Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych” (Warszawa, 11-12 października 2013 r.).

Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Konferencja odbyła się.

Galeria zdjęć – do pobrania

W razie potrzeby porosimy o kontakt pod adresem redakcja@medsport.pl


Konferencje Naukowo-Szkoleniowe pod hasłem

„Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu

chorób cywilizacyjnych”

(Warszawa, 26-27 listopada 2012r.)

(Centralny Ośrodek Sportu TORWAR, ul. Łazienkowska 6a)

Uwaga: TRZY poniżej wymienione Konferencje

zostaną przeprowadzone

26 listopada br. RÓWNOLEGLE, w tym samym obiekcie.

KONFERENCJA I
„Uczestnictwo w sporcie, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyce, a poziom aktywności fizycznej wybranych grup wiekowych i społeczno-zawodowych w kontekście rekomendacji WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)”

Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej – Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka

KONFERENCJA II
„Choroba zwyrodnieniowa stawów – patomechanizm, epidemiologia, rola aktywności fizycznej (sport wyczynowy i rekreacyjny) w przebiegu procesu chorobowego, współczesne zasady rozpoznawania, diagnostyki obrazowej oraz leczenia zachowawczego i operacyjnego”.
Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej – Prof. dr hab. med. Paweł Małdyk

Konferencja specjalistyczna poświecona podsumowaniu aktualnej wiedzy i praktyki klinicznej w zakresie profilaktyki i kompleksowego leczenia choroby zwyrodnieniowej narządu ruchu, przygotowana przez 3 wiodące w tym obszarze ośrodki kliniczne w Polsce:– Klinika Reumoortopedii Instytutu Reumatologii w Warszawie;

– Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Warszawie;

– Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie.

KONFERENCJA III

„Wybrane aspekty naukowe i medyczne w treningu sportów i sztuk walki”– połączona z Galą Sportów i Sztuk Walki

Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej – Prof. dr hab. Stanisław Sterkowicz

(PROGRAMY, RADY NAUKOWO-PROGRAMOWE oraz WARUNKI UCZESTNICTWA W POWYŻSZYCH KONFERENCJACH na www.sportowezdrowie.pl)

PTF

XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – sprawozdanie

Sprawozdanie format PDF

zał. 1. do sprawozdania format PDF

zał. 2. do sprawozdania format PDF

zał. 3. do sprawozdania format PDF

zał. 4. do sprawozdania format PDF

zał. 5. do sprawozdania format PDF

zał. 6. do sprawozdania format PDF

zał. 7. do sprawozdania


I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy – sprawozdanie

I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy


I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – sprawozdanie

Sprawozdanie format PDF

Congress membership form – to be filled online


X Jubileuszowy Kongres Naukowy – sprawozdanie

X Kongres Naukowy

Sprawozdanie format PDF

Odznaczenia – lista osób format PDF