wydawnicwo Ortopedia RehabilitacjaINFORMACJE OGÓLNE

Ukazuje się regularnie od 1999 roku
Cykl wydawniczy: dwumiesięcznik
Format: 205 x 290 mm (szer. x wys.)
Zasięg: ogólnopolski i międzynarodowy
Forma wydawnicza: druk i on-line
Papier: kreda 115 g
Okładka: kreda 220 g, lakierowana
Liczba stron: 135 – 150
Cena detaliczna: 30 zł / 10 Euro

Indeksowane w: Index Copernicus, Index Medicus/MEDLINE, EMBASE/Excerpta Medica, EMCare, Scopus, PSJD, Google Scholar i Polish Medical Bibliography (GBL).
Aktualna punktacja czasopisma: SNIP: 0,354, SJR- Q3: 0,29, IH -19, ICV:121.1, MEiN: 40 pkt -angielska  (pełna treść publikacji)

Nakład: 2.000 egz.

Dystrybucja:
– prenumerata redakcyjna (ok. 70% nakładu podstawowego)
– prenumerata kwalifikowana: lekarskie towarzystwa naukowe, Prezesi Towarzystw należących do EFORT-u oraz wielu ortopedów pracujących poza granicami naszego kraju.

Zasięg i dostępność: pozostały nakład przeznaczony jest do sprzedaży detalicznej przez wybrane księgarnie medyczne na terenie kraju, a także do stałej promocji – przedstawiciele wydawnictwa są zapraszani i obecni praktycznie na wszystkich ogólnopolskich spotkaniach naukowych, kongresach, sympozjach, seminariach, targach specjalistycznych, warsztatach edukacyjnych obejmujących tę tematykę, jak również na wybranych konferencjach regionalnych (bezpośrednia sprzedaż przez przedstawicieli regionalnych prezentujących czasopismo).

GRUPA DOCELOWA

Struktura zawodowa czytelników czasopisma związanych z medycyną kształtuje się następująco: