Częstotliwość: 4 numery w ciągu roku (kwartalnik)

Planowane terminy w wydawnicze:

Nr 1 w danym roku wydawniczym – marzec/kwiecień

Nr 2 w danym roku wydawniczym – czerwiec/lipiec

Nr 3 w danym roku wydawniczym – wrzesień/październik

Nr 4 w danym roku wydawniczym – grudzień/styczeń