Częstotliwość: 4 numery w ciągu roku (kwartalnik)

Planowane terminy wydawnicze:

1/2018* – oddanie do druku ok. 31 marca

2/2018* – oddanie do druku ok. 30 czerwca

3/2018* – oddanie do druku ok. 30 września

4/2018* – oddanie do druku ok. 30 grudnia

* Wydanie ukazuje się ok. 20 dnia kolejnego miesiąca