100 okladka acta nowa 4 okladka_100 okladka1.qxd “Acta Neuropsychologica” to oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Pierwsze i jedyne w Polsce. Czasopismo  poświęcone neuropsychologii, publikującym prace kliniczne (oryginalne-badawcze lub studium przypadków), a także prace naukowe o charakterze przeglądowym, poglądowym i informacyjne z zakresu neuropsychologii, psychiatrii, neurologii, neurochirurgii i rehabilitacji ośrodkowego układu nerwowego.

Magazyn jest wydawany w języku angielskim – jako bezwzględnie  obowiązującym – szczególnie w obrębie zaprezentowanych obszarów wiedzy.

Kwartalnik ACTA NEUROPSYCHOLOGICA powstał w 2003 roku z powodu powiększającej się dysproporcji pomiędzy małą ilością regularnie ukazujących się czasopism naukowych poświęconych neuropsychologii, a liczbą osób pracujących na tym polu, jak również dynamicznym rozwojem tej dziedziny nauki.

Odbiorcami pisma są specjaliści reprezentujący ww. dziedziny nauki i praktyki klinicznej.

Indeksowany w: SCOPUS, PsycINFO, Index Copernicus, PSJD, Google Scholar, EuroPub and Polish Medical Bibliography (GBL), Emerging Sources Citation Index in Web of Science™
Aktualna punktacja czasopisma: RG Journal Impact: 0.41, CiteScore 2020: 1.2, SJR 2020: 0.212,
SNIP 2020: 0.608, ICV: 122.9, MEiN: 70

NAKŁAD – 1,500 egzemplarzy

CZĘSTOTLIWOŚĆ –  4 numery w ciągu roku

FORMY DYSTRYBUCJI:
. prenumerata
. sprzedaż detaliczna przez wybrane księgarnie na terenie kraju
. stała promocja podczas kongresów i konferencji naukowych na terenie całej Polski