OBOWIĄZUJĄCA OCENA  MNiSW  NASZYCH CZASOPISM

Informujemy, że w rankingu za 2015 rok ( obowiązującym aktualnie ) opublikowanym 23 grudnia 2015 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czasopisma wydane przez Fundację ARS MEDICA i Agencję Wydawniczą MEDSPORTPRESS, uzyskały następującą liczbę punktów:
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 15 pkt.(MNiSW)
Medycyna Sportowa 12 pkt.(MNiSW)
Acta Neuropsychologica 12 pkt.(MNiSW)
Journal of Combat Sports and Martial Arts  7 pkt.(MNiSW)

Potwierdzeniem tej oceny jest decyzja z  12 grudnia 2016 roku opublikowana przez MNiSW, z wykazem czasopism sporządzonym dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej jednostek naukowych, zgodnie z którą czasopisma utrzymały powyższą punktację.


Czasopisma wydawane przez Fundację Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA (współwydawca – Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS Sp. z o.o.)

 

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”– recenzowane czasopismo medyczne, publikujące  oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu o badania własne, jak również prace przeglądowe oraz prace kazuistyczne  związane z tematyką chorób  i obrażeń narządów ruchu. Tematyka prac publikowanych w czasopiśmie obejmuje szereg zagadnień związanych z ortopedią, traumatologią oraz rehabilitacją pacjentów z różnorodnymi schorzeniami ortopedycznymi i traumatologicznymi. W Radzie Naukowej znajdują się specjaliści z wielu krajów świata reprezentujący różne specjalności, w tym głównie ortopedię i traumatologię, ale również rehabilitację lub neuroortopedię, którzy gwarantują wysoki poziom prac naukowych.
Dowiedz się więcej

Artykuł wzorcowy (dla Autorów)

“Medycyna Sportowa”/ The Polish Journal of Sports Medicine (Polish J Sport Med) – recenzowane czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu o badania własne, prace przeglądowe, prace kazuistyczne (opisy przypadku) oraz krótkie doniesienia z zakresu interdyscyplinarnej specjalności, jaką jest medycyna sportowa.Od 1985 r. oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Czasopismo wydawane jest we współpracy z Fundacją Rozwoju Medycyny Sportowej.Od numeru 1/08 “Medycyna Sportowa” ukazuje się w pełnej wersji dwujęzycznej, tj. polsko-angielskiej.
Dowiedz się więcej

“ACTA NEUROPSYCHOLOGICA”– pierwsze i jedyne w Polsce pismo poświęcone neuropsychologii. To oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym, publikującym oryginalne artykuły poświęcone wszystkim aspektom związku mózgu z zachowaniem człowieka.
Dowiedz się więcej


„Journal of Combat Sports and Martial Arts” – is a pre-reviewed journal featuring original scientific articles based on original research, as well as review and opinion articles. The subject matter of the articles published in JCSMA covers a wide spectrum of issues connected with physical culture, physical education, health sciences, human physiology, sports medicine, sports and recreation, theory of sport, public health. The Advisory Board includes specialists from many countries, representing various specialties, guaranteeing the high scientific level of the published articles. JCSMA is published twice a year. The editors accept articles in English, with abstracts and key words.
Dowiedz się więcej