Czasopisma wydawane przez Fundację Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA (współwydawca – Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS Sp. z o.o.)

 

 

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”– recenzowane czasopismo medyczne, publikujące  oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu o badania własne, jak również prace przeglądowe oraz prace kazuistyczne  związane z tematyką chorób  i obrażeń narządów ruchu. Tematyka prac publikowanych w czasopiśmie obejmuje szereg zagadnień związanych z ortopedią, traumatologią oraz rehabilitacją pacjentów z różnorodnymi schorzeniami ortopedycznymi i traumatologicznymi. W Radzie Naukowej znajdują się specjaliści z wielu krajów świata reprezentujący różne specjalności, w tym głównie ortopedię i traumatologię, ale również rehabilitację lub neuroortopedię, którzy gwarantują wysoki poziom prac naukowych.
Indeksowane w: Index Copernicus, Index Medicus/MEDLINE, EMBASE/Excerpta Medica, EMCare, Scopus, PSJD, Google Scholar i Polish Medical Bibliography (GBL).
Aktualna punktacja czasopisma:  SNIP: 0,354, SJR- Q3: 0,29, IH -19, ICV:121.1, MEiN: 40 pkt

Dowiedz się więcej
Artykuł wzorcowy (dla Autorów)

“Medycyna Sportowa”/ The Polish Journal of Sports Medicine (Polish J Sport Med) – recenzowane czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu o badania własne, prace przeglądowe, prace kazuistyczne (opisy przypadku) oraz krótkie doniesienia z zakresu interdyscyplinarnej specjalności, jaką jest medycyna sportowa.Od 1985 r. oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Czasopismo wydawane jest we współpracy z Fundacją Rozwoju Medycyny Sportowej.Od numeru 1/08 “Medycyna Sportowa” ukazuje się w pełnej wersji dwujęzycznej, tj. polsko-angielskiej.
Index Copernicus, SPORTDiscus, Central and Eastern European Academic Source, EMBase collection, PSJD, Google Scholar i Polish Medical Bibliography (GBL).
Aktualna punktacja czasopisma: ICV: 100.00, 20 pkt MEiN

Dowiedz się więcej

“ACTA NEUROPSYCHOLOGICA”– pierwsze i jedyne w Polsce pismo poświęcone neuropsychologii. To oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym, publikującym oryginalne artykuły poświęcone wszystkim aspektom związku mózgu z zachowaniem człowieka.
Indeksowany w: SCOPUS, PsycINFO, Index Copernicus, PSJD, Google Scholar, EuroPub and Polish Medical Bibliography (GBL), Emerging Sources Citation Index in Web of Science™
Aktualna punktacja czasopisma: IF 2022: 0.7, MEiN: 70, Hirsch Index: 14, Impact Score: 0.82, Overall Rank: 18199, SJR 2022: 0.219, ICV: 124.68, CiteScore 2022: 2.2

Dowiedz się więcej