Nakład: 3.000 egzemplarzy
Format: 1/1 str. – 176 x 250 mm,
1/2 str. – 85 x 120 mm
Papier: okładka: kreda 250g/m2 + folia; kartki wewnętrzne: kreda 130g/m2
Technika druku: offset, pełny kolor
Przygotowalnia:
pliki w następujących formatach:
. plik .ps (post script, kompozyt CMYK)
. plik .eps (fonty zamienione na krzywe, tryb koloru: CMYK)
. plik .cdr ver. >9 (fonty zamienione na krzywe, tryb koloru: CMYK)
. plik .tiff (minimalna rozdzielczość 300 dpi, tryb koloru: CMYK)
. plik .pdf (kompozyt CMYK, press quality)