wydawnictwo Traumatologia Ortopedia

 

REKLAMA STANDARDOWA
Reklama stała w miejscu wybranym przez redakcję lub w innej atrakcyjniejszej lokalizacji np. okładka, gruba karta (gramatura okładkowa), która rozpoczyna bądź kończy dział naukowy lub przy spisie treści. Format może być dowolny. Umożliwiamy formę “rozkładówki” wewnątrz pisma, jak i na I okładce!

WRZUTKOWANIE
Umieszczenie materiałów promocyjnych wewnątrz zeszytu lub przy wybranym artykule naukowym. Format dowolny, waga: do 10 g.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Reklama “udająca” artykuł naukowo-informacyjny. Tekst na temat określonego produktu, usługi lub firmy, umożliwiający zaprezentowanie Państwa oferty w ciekawy i niekonwencjonalny sposób.
Artykuł oprócz aktualności na temat firmy dostarcza czytelnikowi znacznie większej porcji informacji o promowanym produkcie lub usłudze niż ma to miejsce w przypadku reklamy standardowej. Treść artykułu promocyjnego, przed wydrukiem, musi być zatwierdzona przez redakcję OTR.

PRZEDRUK ARTYKUŁU Z PUBLIKACJI NAUKOWEJ
Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRES jest wyłącznym właścicielem wszystkich artykułów zamieszczanych na łamach wydawanych przez nią czasopism naukowych. Przedruki całości lub fragmentów publikacji w jakiejkolwiek postaci są niezgodne z obowiązującym prawem prasowym. Wykonywanie kopii dowolną z dostępnych metod kopiowania powoduje naruszenie praw autorskich publikacji.
Istnieje jednakże możliwość odpłatnego dokonania przedruku z dowolnie wybranego artykułu naukowego, opublikowanego w przeszłości w czasopiśmie, za zgodą Wydawcy.

Założenia:
liczba stron tekstu: do 10,
reklama na okładce II, III, IV – do wyboru,
papier: kreda 115 g
okładka: z czasopisma “Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”,
termin wykonania: do 10 dni od chwili otrzymania zamówienia,
wersja: papierowa i elektroniczna.

REKLAMA INTERNETOWA
Środowisko medyczne dostrzega wagę i przyszłość Internetu jako medium. Rośnie popularność Internetu w tej branży jako źródła pozyskiwania i wymiany informacji zarówno ogólnozdrowotnej, jak i wąsko wyspecjalizowanej.  Nasza witryna notuje miesięcznie średnio 12 000 odwiedzin (IV kwartał 2023 r.), co czyni ją atrakcyjnym medium do komunikacji pomiędzy reklamodawcą a grupami docelowymi, wśród których należy wymienić: lekarzy ortopedów, traumatologów, specjalistów neurochirurgii i chirurgii ogólnej, specjalistów rehabilitacji i fizjoterapii, terapeutów, studentów nauk medycznych, osoby niepełnosprawne. Reklama na naszych witrynach stanowi efektywny sposób uzupełnienia zasięgu kampanii w czasopismach “off-line”, ale może być również traktowane jako wiodący kanał komunikacji, zwłaszcza w przypadku osób, które oczekują błyskawicznego dostępu do informacji.