wydawnictwo Traumatologia Ortopedia

Szanowni Państwo,

Licząc na nawiązanie współpracy lub też jej kontynuację, z przyjemnością przedstawiam założenia wydawnicze odnośnie periodyku naukowego “Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja“. Wzorem lat ubiegłych w 2016 roku ukaże się 6 zeszytów regularnych oraz dodatkowe zeszyty (bezpłatna dystrybucja), związane z kongresami medycznymi. Na tę chwilę nie dysponuję szczegółową informacją na temat zawartości merytorycznej wydań cyklicznych, jak i przedsięwzięć naukowo-szkoleniowych, o tym będę informowała Państwa na bieżąco.

 

 

Harmonogram działań wydawniczych:

OTR – wyd. styczeń* 2018 r. (6/17)   
Moment oddania do druku OTR:  ok. 22.I.2018 r.
Termin dostarczenia materiałów: 21.I.2018 r.

OTR –  wyd. marzec* 2018 r. (1/18)
Moment oddania do druku OTR:  ok. 28.II.2018 r.
Termin dostarczenia materiałów: 25.II.2018 r.

OTR – wyd. maj* 2018 r. (2/18)
Moment oddania do druku OTR:  ok. 30.IV.2018 r.
Termin dostarczenia materiałów: 29.IV.2018 r.

OTR – wyd. lipiec* 2018 r. (3/18)
Moment oddania do druku OTR:  ok. 30.VI.2018 r.
Termin dostarczenia materiałów: 28.VI.2018 r.

OTR – wyd. wrzesień* 2018 r. (4/18)
Moment oddania do druku OTR:  ok. 30.IX.2018 r.
Termin dostarczenia materiałów: 28.IX.2018 r.

OTR – wyd. listopad* 2018 r. (5/18)
Moment oddania do druku OTR:  ok. 30.X.2018 r.
Termin dostarczenia materiałów: 28.X.2018 r.

* Wydanie ukazuje się ok. 20 dnia wskazanego miesiąca.