Szanowni Państwo, wydawnictwo Traumatologia Ortopedia

Licząc na nawiązanie współpracy lub też jej kontynuację, z przyjemnością przedstawiam założenia wydawnicze odnośnie periodyku naukowego “Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja“. Wzorem lat ubiegłych w 2016 roku ukaże się 6 zeszytów regularnych oraz dodatkowe zeszyty (bezpłatna dystrybucja), związane z kongresami medycznymi. Na tę chwilę nie dysponuję szczegółową informacją na temat zawartości merytorycznej wydań cyklicznych, jak i przedsięwzięć naukowo-szkoleniowych, o tym będę informowała Państwa na bieżąco.

Harmonogram działań wydawniczych:

OTR – wyd. styczeń* 2017 r. (6/16)   
Moment oddania do druku OTR:  ok. 22.I.2017 r.
Termin dostarczenia materiałów: 21.I.2017 r.
Wydanie w przygotowaniu

OTR –  wyd. marzec* 2017 r. (1/17)
Moment oddania do druku OTR:  ok. 28.II.2017 r.
Termin dostarczenia materiałów: 25.II.2017 r.

OTR – wyd. maj* 2017 r. (2/17)
Moment oddania do druku OTR:  ok. 30.IV.2017 r.
Termin dostarczenia materiałów: 29.IV.2017 r.

OTR – wyd. lipiec* 2017 r. (3/17)
Moment oddania do druku OTR:  ok. 30.VI.2017 r.
Termin dostarczenia materiałów: 28.VI.2017 r.

OTR – wyd. wrzesień* 2017 r. (4/17)
Moment oddania do druku OTR:  ok. 30.IX.2017 r.
Termin dostarczenia materiałów: 28.IX.2017 r.

OTR – wyd. listopad* 2017 r. (5/17)
Moment oddania do druku OTR:  ok. 30.X.2017 r.
Termin dostarczenia materiałów: 28.X.2017 r.

* Wydanie ukazuje się ok. 20 dnia wskazanego miesiąca.