mspjosm-212x300-1

“Medycyna Sportowa”  jest oficjalnym organem prasowym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej i ścisłym współpracownikiem wielu innych Towarzystw Naukowych (12 pkt. MNiSW).

O poziomie czasopisma decydują polscy i zagraniczni specjaliści zasiadający w Radzie Programowej, a są wśród nich eksperci ortopedii, traumatologii, rehabilitacji, fizjoterapii, kardiologii i in.

Odbiorcami kwartalnika są lekarze (reprezentujący różne specjalności podstawowe,  w tym lekarze medycyny sportowej, lekarze medycyny rodzinnej), rehabilitanci, trenerzy i działacze sportowi, sportowcy i miłośnicy sportu.

INFORMACJE OGÓLNE:

Cykl wydawniczy: kwartalnik;
Format: 205 x 290 mm (szer. x wys.);
Zasięg:  międzynarodowy;
Forma wydawnicza: druk i on-line;
Papier: kreda 115g;
Okładka: kreda 220g, lakierowana;
Cena detaliczna: 20 zł;
Wersja językowa: polsko-angielska (pełna treść publikacji);
Nakład: 2 200 egz.;
Dystrybucja:

 • prenumerata,
 • sprzedaż detaliczna przez wybrane księgarnie na terenie kraju,
 • stała promocja podczas kongresów i konferencji naukowych na terenie całej Polski (przedstawiciele wydawnictwa są zapraszani i obecni praktycznie na wszystkich ogólnopolskich spotkaniach naukowych, seminariach, targach specjalistycznych obejmujących tę tematykę, jak również na wybranych konferencjach regionalnych).


PLAN WYDAWNICZY

Częstotliwość: 4 numery w ciągu roku (kwartalnik)

Planowane terminy wydawnicze:

1/2019* – oddanie do druku ok. 31 marca

2/2019* – oddanie do druku ok. 30 czerwca

3/2019* – oddanie do druku ok. 30 września

4/2019* – oddanie do druku ok. 30 grudnia

* Wydanie ukazuje się ok. 20 dnia kolejnego miesiąca


FORMY WSPÓŁPRACY

REKLAMA STANDARDOWA
Reklama stała w miejscu wskazanym przez redakcję lub w innej, atrakcyjniejszej lokalizacji, np. okładka, gruba karta (gramatura okładkowa), która rozpoczyna bądź kończy dział naukowy lub przy spisie treści.
Format reklamy dowolny.
Umożliwiamy formę tzw. rozkładówki zarówno wewnątrz pisma, jak i na I okładce.

WRZUTKOWANIE
Umieszczenie materiałów promocyjnych wewnątrz czasopisma (np. przy wybranym artykule naukowym).
Format dowolny, waga do 10 g.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Reklama, która swoją formą ma przypominać artykuł naukowo-informacyjny. Tekst na temat określonego produktu, usługi lub firmy, umożliwiający zaprezentowanie oferty w sposób ciekawy i niekonwencjonalny.


REKLAMA I DANE TECHNICZNE

OKŁADKI:

 • I strona okładki (rozkładana, do dyspozycji są 2 strony A4)
 • II strona okładki
 • III strona okładki
 • IV strona okładki

W ŚRODKU CZASOPISMA:

 • cała strona A4
 • I strona wewnętrzna przy spisie treści – format: 205 mm szer. x 290 mm wys. (spady – 5 mm)
 • rozkładówka (poza częścią redakcyjną) – format: 410 mm szer. x 290 mm wys. (spady – 5 mm)
 • gruba karta A4 (gramatura okładkowa, rozpoczyna bądź kończy Dział Naukowy)
 • ½ strony A4 – format:- pion: 90 mm szer. x 260 mm wys. (w ramce) – poziom: 190 mm szer. x 135 mm wys. (w ramce)
 • ¼ strony A4 – format: 90 mm szer. x 135 mm wys. (w ramce)

ARTYKUŁY SPONSOROWANE:

 • 1 strona A4 (czarno-biała)

Uwaga: w przypadku większej objętości – cena do uzgodnienia

WRZUTKOWANIE:

 • do całego nakładu
 • do wydań specjalnych (kongresowych)

Uwaga: format insertu dowolny, waga do 10 g

PREFEROWANA FORMA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH:

 • plik .ps (post script, kompozyt CMYK)
 • plik .eps (fonty zamienione na krzywe, tryb koloru: CMYK)
 • plik .cdr ver. <9 (fonty zamienione na krzywe, tryb koloru: CMYK)
 • plik .tiff (minimalna rozdzielczość 300 dpi, tryb koloru: CMYK)
 • plik .pdf (kompozyt CMYK, press quality)

Reklamy należy przesyłać na: reklama@medsport.pl


Formularz zamówienia