ACTA Neuropsychologica ukazuje się cztery razy w roku kalendarzowym i przeciętnie raz w kwartale. W celu uatrakcyjnienia każdego numeru staramy się, aby moment ukazania się wydawnictwa był związany z konkretnym wydarzeniem istotnym dla społeczności lekarskiej, tzn. na przykład z okazji kongresu, zjazdu, targów lub wystawy.

Z tego powodu konkretne daty wydania są nam wiadome na ok. jeden miesiąc przed drukiem kolejnego wydania ACTA Neuropsychologica. Prosimy więc uprzejmie o kontakt z naszym wydawnictwem w celu uściślenia tych terminów.

Projekty graficzne reklam prosimy przekazywać do wydawnictwa MEDSPORTPRESS na nośnikach elektronicznych lub przez e-mail, w formatach podanych w “danych technicznych: z dziesięciodniowym wyprzedzeniem przed przekazaniem składu danego wydania do druku.