REKLAMY

1 strona: (format po obcięciu: 170 x 240 mm)

Rozkładówka (poza częścią redakcyjną): (format po obcięciu: 340 x 240 mm)

1/2 strony: 2.500 zł
 pion – format po obcięciu: 85 x 240 mm
 poziom: 120 x 170 mm

1/4 strony A4: 1.300 zł
 pion (ćwiartka) – format po obcięciu: 85 x 120 mm
 poziom: 60 x 170 mm

Okładka czasopisma:
II strona okładki
III strona okładki
IV strona okładki

Artykuły sponsorowane:
1 strona
2 strony
W przypadku objętości większej cena do uzgodnienia.

Wrzutka:
Do całego nakładu
Do wydań specjalnych

Rabaty:
Powtórzenie jednokrotne: 10% rabatu
Każde kolejne powtórzenie: 15% rabatu

Opłaty za reklamy należy dokonać na konto Agencji Wydawniczej Medsportpress:
Bank Zachodni WBK S.A. 
nr 13 1090 1014 0000 0001 0065 1943
z podaniem celu wpłaty.