REKLAMY

1 strona wewnętrzna: (format po obcięciu: 170 x 240 mm) – 3 500 zł

Rozkładówka (poza częścią redakcyjną): (format po obcięciu: 340 x 240 mm) – 8 000 zł

cała strona (kolor): 3 000 zł
1/2 strony: 1 800 zł
 pion – format po obcięciu: 85 x 240 mm
 poziom: 120 x 170 mm

1/4 strony : 1 000 zł
 pion (ćwiartka) – format po obcięciu: 85 x 120 mm
 poziom: 60 x 170 mm

Okładka czasopisma:
II strona okładki – 4 200zł
III strona okładki – 3 800 zł
IV strona okładki – 5 500 zł

Artykuły sponsorowane:
1 strona 2 200 zł
W przypadku objętości większej cena do uzgodnienia.

Wrzutka:
Do całego nakładu 1 zł
Do wydań specjalnych 1,5 zł

Rabaty:
Powtórzenie jednokrotne: 10% rabatu
Każde kolejne powtórzenie: 15% rabatu

*podane ceny są cenami netto

Opłaty za reklamy należy dokonać na konto Agencji Wydawniczej Medsportpress Sp. z o.o.:
12 1560 0013 2447 1933 3801 0002
z podaniem celu wpłaty.