Rechabilitacja Cała strona

Format: 205 mm szer. x 290 mm wys. – po obcięciu
Marginesy wewnętrzne – 15 mm z każdej strony
Spady – 5 mm

1/2 strony (w ramce, format poziomy)
Format: 190 mm szer. x 135 mm wys.

1/3 strony (w ramce, format pionowy)
Format: 65mm szer. x 270 mm wys.

1/4 strony (w ramce)
Format: 90 mm szer. x 135 mm wys.

Technika druku: offset
DPI: 2540
LPI/Raster 150

Preferowana forma materiałów reklamowych:

. plik .ps (fonty zamienione na krzywe, post script kompozyt, tryb koloru CMYK)
. plik .eps (fonty zamienione na krzywe, tryb koloru: CMYK)
. plik .cdr 9 (fonty zamienione na krzywe, tryb koloru: CMYK)
. plik .tiff (minimalna rozdzielczość 300 dpi, tryb koloru: CMYK)
. plik .pdf (kompozyt CMYK, press quality)