Dlaczego warto prenumerować?

  • Cena w prenumeracie jest niższa,
  • Koszty wysyłki prenumeraty ponosi wydawca,
  • Prenumerata zapewni zebranie wszystkich kolejnych numerów,

Jak złożyć zamówienie?

Realizacja zamówień nastąpi po dokonaniu wpłaty za zamawiane pozycje na konto Agencji Wydawniczej Medsportpress Sp. z o.o.
Konto: 12 1560 0013 2447 1933 3801 0002
z podaniem celu wpłaty.

Prosimy o wysłanie zamówienia wraz z wszelkimi danymi do faktury:
e-mail: prenumerata@medsport.pl
Telefon: (22) 834 67 72, (22) 405 42 72, pn.-pt. w godz. 9.00-17.00
Faks:  (22) 834 67 72


 

ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA
(dwumiesięcznik)

cena prenumeraty rocznej 150 zł

 

formularz wpłaty (format .pdf)

 

 

 

 

Medycyna sportowa

 

MEDYCYNA SPORTOWA
(kwartalnik)

cena prenumeraty rocznej 80 zł

 

formularz wpłaty (format .pdf)

 

 

 

 

actaneuropsychologia

 

ACTA NEUROPSYCHOLOGICA
(kwartalnik)

cena prenumeraty rocznej 80 zł

 

formularz wpłaty (format .pdf)

 

 

 

 

jocsa

 

JOURNAL OF COMBAT SPORTS AND MARTIAL ARTS
(dwa wydania w roku)

cena prenumeraty rocznej 60 zł

 

formularz wpłaty (format .pdf)

 

 

 

 

okladka-fizjo

 

FIZJOTERAPIA POLSKA
(kwartalnik)

dostępne tylko wydania archiwalne do Numeru 4/2012