Dlaczego warto prenumerować?

  • Cena w prenumeracie jest niższa,
  • Koszty wysyłki prenumeraty ponosi wydawca,
  • Prenumerata zapewni zebranie wszystkich kolejnych numerów,

Jak złożyć zamówienie?

Realizacja zamówień nastąpi po dokonaniu wpłaty za zamawiane pozycje na konto Agencji Wydawniczej Medsportpress Sp. z o.o.
Konto: 12 1560 0013 2447 1933 3801 0002
z podaniem celu wpłaty.

Prosimy o wysłanie zamówienia wraz z wszelkimi danymi do faktury:
e-mail: prenumerata@medsport.pl
Telefon: (22) 834 67 72, (22) 405 42 72, pn.-pt. w godz. 9.00-17.00
Faks:  (22) 834 67 72


ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA
(dwumiesięcznik)

cena prenumeraty rocznej 150 zł

zamów prenumeratę on-line
formularz wpłaty (format .pdf)


Medycyna sportowaMEDYCYNA SPORTOWA

(kwartalnik)
cena prenumeraty rocznej 80 zł

zamów prenumeratę on-line
formularz wpłaty (format .pdf)

 

actaneuropsychologiaACTA NEUROPSYCHOLOGICA
(kwartalnik)
cena prenumeraty rocznej 80 zł

zamów prenumeratę on-line
formularz wpłaty (format .pdf)

 

jocsaJOURNAL OF COMBAT SPORTS AND MARTIAL ARTS
(dwa wydania w roku)
cena prenumeraty rocznej 60 zł

zamów prenumeratę on-line
formularz wpłaty (format .pdf)

 

okladka-fizjoFIZJOTERAPIA POLSKA
(kwartalnik)
dostępne tylko wydania archiwalne do Numeru 4/2012