Okładka czasopisma:
* II strona  okładki
* III strona  okładki
* IV strona  okładki

W środku czasopisma:
1 strona (format po obcięciu 210x290mm)

Rozkładówka (poza częścią redakcyjną)

1/2 strony
pion (format po obcięciu 105x290mm)
poziom (format po obcięciu 145x210mm)

1/4 strony A4
pion (ćwiartka – format po obcięciu 105x145mm)
poziom (format po obcięciu 72,5x210mm)

Wrzutka:
Do całego nakładu
Do wydań specjalnych

Artykuł promocyjny:
koszt 1 strony równa się 1 stronie reklamy w wersji czarno-białej.
1 strona
2 strony
W przypadku objętości większej cena do uzgodnienia.

Opłaty za reklamy należy dokonać na konto Agencji Wydawniczej Medsportpress:
Bank Zachodni WBK S.A.
nr 13 1090 1014 0000 0001 0065 1943
z podaniem celu wpłaty.

Rabaty:
Jednokrotne powtórzenie – 10% rabatu
Każde kolejne powtórzenie – 15% rabatu