Medycyna Sportowa

MEDYCYNA SPORTOWA / The Polish Journal of Sports Medicine (Polish J Sport Med) (12 pkt. MNiSW) jest oficjalnym organem prasowym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej i ścisłym współpracownikiem wielu innych Towarzystw Naukowych.

MEDYCYNA SPORTOWA to recenzowane czasopismo naukowe o wysokiej randze (indeksowane w Index Copernicus, SPORTDiscus, Sports Documentation Monthly Bulletin, Scopus, Central and Eastern European Academic Source, EMBase collection, Polish Medical Bibliography – GBL, PSJD, Google Scholar), publikujące oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu o badania własne, prace przeglądowe, prace kazuistyczne (opisy przypadku) oraz krótkie doniesienia z zakresu szeroko rozumianej, interdyscyplinarnej specjalności, jaką jest medycyna sportowa.

O poziomie MEDYCYNY SPORTOWEJ decydują polscy i zagraniczni specjaliści zasiadający w Radzie Programowej, a są wśród nich eksperci ortopedii, traumatologii, rehabilitacji, fizjoterapii, kardiologii i in.

Odbiorcami kwartalnika MEDYCYNA SPORTOWA są lekarze (reprezentujący różne specjalności podstawowe, a w tym lekarze medycyny sportowej, lekarze medycyny rodzinnej), rehabilitanci, trenerzy i działacze sportowi, sportowcy i miłośnicy sportu.

INFORMACJE OGÓLNE:

Cykl wydawniczy: kwartalnik;
Format: 205 x 290 mm (szer. x wys.);
Zasięg: ogólnopolski i międzynarodowy;
Forma wydawnicza: druk i on-line;
Papier: kreda 115g;
Okładka: kreda 220g, lakierowana;
Cena detaliczna: 20 zł;
Wersja językowa: polsko-angielska (pełna treść publikacji);
Nakład: 3 000 egz.;
Dystrybucja:

  • prenumerata,
  • sprzedaż detaliczna przez wybrane księgarnie na terenie kraju,
  • stała promocja podczas kongresów i konferencji naukowych na terenie całej Polski (przedstawiciele wydawnictwa są zapraszani i obecni praktycznie na wszystkich ogólnopolskich spotkaniach naukowych, seminariach, targach specjalistycznych obejmujących tę tematykę, jak również na wybranych konferencjach regionalnych).