Kompleksowe leczenie Choroby Zwyrodnieniowej Stawów – Cena 140 zł

Książka pt. „Kompleksowe leczenie Choroby Zwyrodnieniowej Stawów” jest próbą usystematyzowania aktualnej wiedzy naukowej, jak również ukazania praktycznych aspektów wielokierunkowego postępowania terapeutycznego, ukazującą możliwości nowoczesnej diagnostyki, profilaktykę i skutecznego leczenia choroby. Ujęte w sposób kompleksowy nowoczesne metody i środki  terapeutyczne pozwalają, już na obecnym etapie wiedzy, na stwierdzenie, że leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów nie musi być wyłącznie postępowaniem objawowym, ale w wybranych  aspektach może stanowić formę leczenia przyczynowego. Takie wnioski można wysunąć na podstawie wyników badań w zakresie genetyki i epigenetyki, badań molekularnych, doświadczeń w obszarze inżynierii tkankowej, biotechnologii i innych doniesień naukowych, które, poparte wiedzą i doświadczeniem klinicznym, zostały w sposób kompleksowy przedstawione w publikacji.

Cena – 140 zł