KSIĄŻKA – KOMPLEKSOWE LECZENIE CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW

Książka pt. „Kompleksowe leczenie Choroby Zwyrodnieniowej Stawów” jest próbą usystematyzowania aktualnej wiedzy naukowej, jak również ukazania praktycznych aspektów wielokierunkowego postępowania terapeutycznego, ukazującą możliwości nowoczesnej diagnostyki, profilaktykę i skutecznego leczenia choroby. Ujęte w sposób kompleksowy nowoczesne metody i środki  terapeutyczne pozwalają, już na obecnym etapie wiedzy, na stwierdzenie, że leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów nie musi być wyłącznie postępowaniem objawowym, ale w wybranych  aspektach może stanowić formę leczenia przyczynowego. Takie wnioski można wysunąć na podstawie wyników badań w zakresie genetyki i epigenetyki, badań molekularnych, doświadczeń w obszarze inżynierii tkankowej, biotechnologii i innych doniesień naukowych, które, poparte wiedzą i doświadczeniem klinicznym, zostały w sposób kompleksowy przedstawione w przygotowywanej publikacji.