SZANOWNI CZYTELNICY

Z satysfakcją informujemy, że nasze czasopisma zostały ujęte w najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:

Medycyna Sportowa – 20 punktów
Ortopedia  Traumatologia Rehabilitacja – 40 punktów
Acta Neuropsychologica – 70 punktów

Link do najnowszego wykazu:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
Uprzejmie informujemy, że dotychczasowy numer telefonu – 22 834-67-72 –  jest już aktywny.
Jednocześnie przypominamy, że nowy, korespondencyjny adres wydawnictwa to:
MEDSPORTPRESS Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 47 lok. 20, 03-301 Warszawa