O nas

Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS sp. z o.o. powstała w 1992 roku. Jej celem jest propagowanie specjalistycznej wiedzy medycznej w środowisku lekarskim, ogólnomedycznym i sportowym.

Od początku istnienia MEDSPORTPRESS wydaje dwumiesięcznik (od 2011 r. kwartalnik) „Medycyna Sportowa” – oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, który w 2014 roku obchodził jubileusz XXX-lecia, od 1999 roku kwartalnik, a obecnie dwumiesięcznik naukowy „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”. W latach 1995 – 1998 Agencja wydawała kwartalnik „Medycyna Estetyczna”, a od 2000 roku kwartalnik „Fizjoterapia Polska” (zakończono w 2012 roku). Od 2003 roku wydawany jest kwartalnik „Acta Neuropsychologica”– oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Pod nadzorem MEDSPORTPRESS ukazywał się również półrocznik, a następnie kwartalnik pt. „Baltic Journal of Health and Physical Activity” (dawna  nazwa  „Research Yearbook”), którego wydawanie zakończono w 2011 roku. W okresie 2000 do 2004 wydawany był kwartalnik „Niepełnosprawność i Zdrowie”, a w latach 2003 do 2005 czasopismo elit medycznych „Konsylium”. Od 2010 ukazuje się czasopismo naukowe  „Journal of Combat Sports and Martial Arts” – z częstotliwością 2 razy w roku, a w 2013 roku wprowadzono periodyk naukowy „Complementary and Alternative Medicine in Science” (ukazuje się 2 razy w roku).

Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS zajmuje się też redakcją i składem książek o tematyce medycznej oraz publikacją monografii naukowych.

Propagowaniu specjalistycznej wiedzy medycznej służą również sympozja i konferencje naukowe organizowane przez MEDSPORTPRESS dla lekarzy różnych specjalności, w tym, przede wszystkim, związanych z diagnostyką, kompleksowym leczeniem (operacyjnym i zachowawczym – ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji i fizjoterapii) schorzeń i obrażeń narządu ruchu, a także naukowców zajmujących się aktywnością fizyczną i sportem, trenerów sportowych i in.

Od 2014 roku głównym Wydawcą czasopism jest Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA, natomiast współwydawcą Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS.