Kongresy


ARCHIWUM:


Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacja Polska

Program Kongresu

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Wystawcy – Partnerzy


Program Naukowy

Rada Naukowa


Założenia programowe

Program Sympozjum


Program Naukowy.

Streszczenia Wykładów.


„Rola aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób cywilizacyjnych w odniesieniu do wszystkich grup wiekowych, społecznych i zawodowych polskiego społeczeństwa” organizowana w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej pod hasłem „Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych” (Warszawa, 11-12 października 2013 r.).

Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Konferencja odbyła się.

Galeria zdjęć – do pobrania

W razie potrzeby porosimy o kontakt pod adresem redakcja@medsport.pl


Konferencje Naukowo-Szkoleniowe pod hasłem

„Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu

chorób cywilizacyjnych”

(Warszawa, 26-27 listopada 2012r.)

(Centralny Ośrodek Sportu TORWAR, ul. Łazienkowska 6a)

Uwaga: TRZY poniżej wymienione Konferencje

zostaną przeprowadzone

26 listopada br. RÓWNOLEGLE, w tym samym obiekcie.

KONFERENCJA I
„Uczestnictwo w sporcie, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyce, a poziom aktywności fizycznej wybranych grup wiekowych i społeczno-zawodowych w kontekście rekomendacji WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)”

Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej – Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka

KONFERENCJA II
„Choroba zwyrodnieniowa stawów – patomechanizm, epidemiologia, rola aktywności fizycznej (sport wyczynowy i rekreacyjny) w przebiegu procesu chorobowego, współczesne zasady rozpoznawania, diagnostyki obrazowej oraz leczenia zachowawczego i operacyjnego”.
Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej – Prof. dr hab. med. Paweł Małdyk

Konferencja specjalistyczna poświecona podsumowaniu aktualnej wiedzy i praktyki klinicznej w zakresie profilaktyki i kompleksowego leczenia choroby zwyrodnieniowej narządu ruchu, przygotowana przez 3 wiodące w tym obszarze ośrodki kliniczne w Polsce:– Klinika Reumoortopedii Instytutu Reumatologii w Warszawie;

– Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Warszawie;

– Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie.

KONFERENCJA III

„Wybrane aspekty naukowe i medyczne w treningu sportów i sztuk walki”– połączona z Galą Sportów i Sztuk Walki

Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej – Prof. dr hab. Stanisław Sterkowicz

(PROGRAMY, RADY NAUKOWO-PROGRAMOWE oraz WARUNKI UCZESTNICTWA W POWYŻSZYCH KONFERENCJACH na www.sportowezdrowie.pl)

PTF

XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – sprawozdanie

Sprawozdanie format PDF

zał. 1. do sprawozdania format PDF

zał. 2. do sprawozdania format PDF

zał. 3. do sprawozdania format PDF

zał. 4. do sprawozdania format PDF

zał. 5. do sprawozdania format PDF

zał. 6. do sprawozdania format PDF

zał. 7. do sprawozdania


I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy – sprawozdanie

I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy


I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – sprawozdanie

Sprawozdanie format PDF

Congress membership form – to be filled online


X Jubileuszowy Kongres Naukowy – sprawozdanie

X Kongres Naukowy

Sprawozdanie format PDF

Odznaczenia – lista osób format PDF

Comments are closed.