Czasopisma

Czasopisma wydawane przez Fundację Edukacji Medycznej,
Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA
(współwydawca – Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS Sp. z o.o.)

(kliknij na okładkę, żeby otworzyć stronę czasopisma)

wydawnictwo Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

„Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”- recenzowane czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu o badania własne, jak również prace przeglądowe i poglądowe oraz prace kazuistyczne  związane z tematyką schorzeń i urazów narządów ruchu. Tematyka prac publikowanych w czasopiśmie obejmuje szereg zagadnień związanych z ortopedią, traumatologią oraz rehabilitacją pacjentów z różnorodnymi schorzeniami ortopedycznymi i traumatologicznymi. W Radzie Naukowej znajdują się specjaliści z wielu krajów świata reprezentujący różne specjalności, w tym głównie ortopedię i traumatologię, ale również rehabilitację lub neuroortopedię, którzy gwarantują wysoki poziom prac naukowych.
więcej
Artykuł wzorcowy (dla Autorów)

wydawnictwo Medycyna Sportowa „Medycyna Sportowa”- recenzowane czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu o badania własne, prace przeglądowe, prace kazuistyczne (opisy przypadku) oraz krótkie doniesienia z zakresu interdyscyplinarnej specjalności, jaką jest medycyna sportowa.Od 1985 r. oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Czasopismo wydawane jest we współpracy z Fundacją Rozwoju Medycyny Sportowej.Od numeru 1/08 „Medycyna Sportowa” ukazuje się w pełnej wersji dwujęzycznej, tj. polsko-angielskiej.
więcej
wydawnictwo ACTA Neuropsychologia „ACTA NEUROPSYCHOLOGICA”- pierwsze i jedyne w Polsce pismo poświęcone neuropsychologii. To oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym, publikującym oryginalne artykuły poświęcone wszystkim aspektom związku mózgu z zachowaniem człowieka.
więcej 

 

wydawnictwo Journal of Combat port and Martial Arts „Journal of Combat Sports and Martial Arts”- EDITORIAL POLICY AND GENERAL INFORMATION „Journal of Combat Sports and Martial Arts (JCSMA)” – is a pre-reviewed journal featuring original scientific articles based on original research, as well as review and opinion articles. The subject matter of the articles published in JCSMA covers a wide spectrum of issues connected with physical culture, physical education, health sciences, human physiology, sports medicine, sports and recreation, theory of sport, public health. The Advisory Board includes specialists from many countries, representing various specialties, guaranteeing the high scientific level of the published articles. JCSMA is published twice a year. The editors accept articles in English, with abstracts and key words.
więcej
Complementary and Alternative Medicine in Science „Complementary and Alternative Medicine in Science” – the expression “complementary and alternative medicine” (also called “unconventional medicine”) covers a variety of medical practices and therapeutic methods that have been increasingly used in both developing and developed countries, in comprehensive therapies of various diseases – to complement and support standard, recognized, and valid medical procedures which are scientifically and clinically grounded.
więcej

NAJNOWSZA  OCENA   MNiSW   NASZYCH  CZASOPISM

Szanowni Państwo,

zgodnie z opublikowanym 23 grudnia 2015 roku przez MNiSW wykazem czasopism sporządzonym dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej jednostek naukowych czasopisma wydawane przez Agencję Wydawniczą MEDSPORTPRESS Sp. z o.o. otrzymały następującą liczbę punktów:

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 15 pkt.(MNiSW) 9,55 pkt.(IC)
Medycyna Sportowa 12 pkt.(MNiSW) 9,05 pkt.(IC)
Acta Neuropsychologica 12 pkt.(MNiSW) 9,33 pkt.(IC)
Journal of Combat Sports and Martial Arts 7 pkt.(MNiSW) 8,90 pkt.(IC)
Complementary and Alternative Medicine in Science 5 pkt.(MNiSW) 6,54 pkt.(IC)

Zespół Redakcyjny

Comments are closed.