TRENING ZDROWOTNY OSÓB DOROSŁYCH – Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS
Al. St. Zjednoczonych 72/176, wejście E, 04-036 Warszawa