KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA 26-27.05.2017

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa

KOMPLEKSOWE LECZENIE CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW

Odbędzie się w dniach

26-27.05.2017 r.

w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

KOMUNIKAT NR 1

Zagadnienia związane z profilaktyką i leczeniem Choroby Zwyrodnieniowej Stawów (ChZS), które zostaną ujęte w poszczególnych Sesjach Naukowych:
patologia chrząstki stawowej – główne przyczyny rozwoju ChZS, leczenie bólu (patomechanizm bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawów, metody alternatywne i komplementarne, drabina analgetyczna i in.), nowoczesna diagnostyka obrazowa, rehabilitacja i fizjoterapia (w tym telerehabilitacja), zastosowanie ortobiologii w profilaktyce i leczeniu, żywieniowe i środowiskowe uwarunkowania predysponujące  do występowania ChZS, leczenie farmakologiczne (doustne – w tym NLPZ, miejscowe, iniekcyjne – wewnątrzstawowe, okołostawowe, okołonerwowe), badania z wykorzystaniem w terapii dostępnych metod i środków (glikozaminoglikany-chondroityna i glukozamina, kolagen, kwas hialuronowy, sterydy, komórki macierzyste i in.), genetyka i epigenetyka – możliwości w diagnostyce i terapii ChZS, prezentacja wyników badań laboratoryjnych (np. na zwierzętach), leczenie uzdrowiskowe, psychologiczne aspekty ChZS,metody komplementarne i alternatywne w leczeniu ChZS.

Zachęcamy do czynnego udziału w Konferencji i składania streszczeń  prac/wystąpień w obszarze przedstawionej powyżej tematyki.

Założenia programowe Konferencji:

– każda Sesja Naukowa rozpocznie się Wykładem Wprowadzającym (Wykładem na zaproszenie). Pozostałe prezentacje pozostają zarezerwowane dla Uczestników, którzy zgłoszą formalnie swój czynny udział, przysyłając streszczenie uwzględniające powyższą tematykę;

KOMUNIKAT NR 2

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Program Ramowy – wykłady na zaproszenie

26 maja (piątek)
10:00-10:10 Otwarcie Konferencji

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
dr hab.dr n.med. Wiesław Tomaszewski prof. nadzw.


Sesja I 10:10-11:00 Moderatorzy: dr hab.n.med. Grzegorz Szczęsny, … 20 min.
dr hab.n.med. Grzegorz Szczęsny
Choroba zwyrodnieniowa stawów – etiopatogeneza i możliwości współczesnego leczenia – Wykład wprowadzający.
Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy Konferencji (wystąpienia 10-minutowe).


30 min.
Sesja II 11:00-12:00 Moderatorzy: dr hab.n.med. Przemysław T.Paradowski,
dr n.med. Piotr Palczewski
dr hab.n.med. Przemysław T.Paradowski
Choroba zwyrodnieniowa stawów w ocenie klinicznej i radiograficznej. Kryteria rozpoznawania, ocena progresji zmian – Wykład wprowadzający.
20 min.
dr n.med. Piotr Palczewski
Diagnostyka obrazowa choroby zwyrodnieniowej stawów – Wykład wprowadzający.
15 min.
  Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy Konferencji (wystąpienia 10-minutowe).


25 min.
12:00-12:30 Przerwa kawowa


Sesja III 12:30-13:35 Moderatorzy: prof.dr hab.n.med. Ewa  Brzeziańska-Lasota, dr hab.n.med. Grzegorz Szczęsny
prof.dr hab.n.med. Ewa  Brzeziańska-Lasota
Genetyczno-epigenetyczne interakcje w etiopatogenezie choroby zwyrodnieniowej stawów-nowe możliwości w diagnostyce i terapii  – Wykład wprowadzający.
15 min.
prof.dr hab.n.med. Krzysztof Włodarski, dr hab.n.med. Grzegorz Szczęsny
Fizjologiczne i histopatologiczne uwarunkowania technik regeneracji chrząstek stawowych oraz ich zastosowania kliniczne – Wykład wprowadzający.
15 min.
dr Iwona Jonik, dr hab.n.med. Grzegorz Szczęsny
Żywieniowe i środowiskowe uwarunkowania predysponujące do występowania choroby zwyrodnieniowej stawów – Wykład wprowadzający.
15 min.
Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy Konferencji (wystąpienia 10-minutowe).


20 min.
Sesja IV 13:35-14:20 Moderatorzy: prof. dr hab.n.med. Matthias Pawlak,
dr hab.dr n.med. Wiesław Tomaszewski prof.nadzw.
20 min.
prof. dr hab.n.med. Matthias Pawlak
Badania doświadczalne wybranych aspektów choroby zwyrodnieniowej stawów –  Wykład wprowadzający.
  Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy Konferencji (wystąpienia 10-minutowe).


20 min.
Sesja V 14:20-15:00 Moderatorzy: dr hab.dr n.med. Wiesław Tomaszewski prof.nadzw. 10 min.
dr hab.dr n.med. Wiesław Tomaszewski prof.nadzw.
Leczenie bólu (ogólne założenia, drabina analgetyczna, skale oceny bólu) –  Wykład wprowadzający.
  Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy Konferencji  (wystąpienia 10-minutowe).


30 min.
15:00-15:40 Przerwa obiadowa


Sesja VI 15:40-17:00 Moderatorzy: prof. dr hab.n. med. Wojciech J. Marczyński 15 min.
prof. dr hab.n. med. Wojciech J. Marczyński,
lek.med. Andrzej Kolbuszewski, dr n. med. Jerzy Białecki
  Biologiczne i biochemiczne zapobieganie niszczeniu chrząstki stawowej – Wykład wprowadzający.
  Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy Konferencji (wystąpienia 10-minutowe)-preferowana tematyka: 65 min.
Chondroityna – zastosowanie w terapii choroby zwyrodnieniowej stawów, Terapia skojarzona Glukozaminą i Chondroityną, Regulacja wewnątrzstawowego stanu zapalnego jako istotny element kompleksowego leczenia zachowawczego choroby zwyrodnieniowej stawów, Dostępność kwasów hialuronowych i ich wskazania w leczeniu ChZS, Kolagen – zastosowanie w leczeniu ChZS, Miejscowe podawanie preparatów sterydowych, Komórki macierzyste.


17:00-17:30 Przerwa kawowa


Sesja VII 17:30-18:30 Moderatorzy: dr hab.n.med. Krzysztof Ficek prof.nadzw. 20 min.
dr hab.n.med. Krzysztof Ficek prof.nadzw.i wsp.
Zastosowanie ortobiologii w profilaktyce i leczeniu zmian zwyrodnieniowych – Wykład wprowadzający.
  Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy Konferencji (wystąpienia 10-minutowe). 40 min.
20:00-… Spotkanie koleżeńskie (szczegóły w następnym Komunikacie).
 

27 maja (sobota)

Sesja VIII 9:00-10:30 Moderatorzy: dr hab. Jan Szczegielniak prof. nadzw.,
dr hab.n.med. Wojciech Glinkowski
dr hab. Jan Szczegielniak prof. nadzw., dr n.med. Jacek Łuniewski
Fizjoterapia w chorobie zwyrodnieniowej stawów – Wykład wprowadzający.
20 min.
dr hab.n.med. Wojciech Glinkowski
Telerehabilitacja – możliwości zastosowania  w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów – Wykład wprowadzający.
15 min.
mgr Jakub Szewczyk  – Leczenie uzdrowiskowe choroby zwyrodnieniowej stawów w aspekcie merytorycznym i administracyjnym – Wykład wprowadzający. 15 min.
Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy Konferencji (wystąpienia 10-minutowe).


40 min.
10:30-11:00 Przerwa kawowa


Sesja IX 11:00-12:00 Moderatorzy: dr n.med. Franciszek Pietraszkiewicz, mgr Katarzyna Kot-Bryćko 20 min.
dr n.med. Franciszek Pietraszkiewicz, mgr Katarzyna Kot-Bryćko
Psychologiczne aspekty choroby zwyrodnieniowej stawów –  Wykład wprowadzający.
Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy Konferencji (wystąpienia 10-minutowe).


40 min.
Sesja X 12:00-13:00 Moderatorzy: dr hab.dr n.med. Wiesław Tomaszewski prof. nadzw. 60 min.
Tematy Wolne (w obszarze tematu wiodącego Konferencji).
13:00 Zakończenie Konferencji

 

Warsztaty Terapeutyczne

  Rodzaj Warsztatu Czasu trwania warsztatu Koszt udziału brutto dla uczestnika konferencji
(od osoby )
Koszt udziału brutto dla osoby nie uczestniczącej w konferencji
(od osoby )
1 Pokaz anatomiczny kolana * 2h 450 PLN 550 PLN
2  

Iniekcje dostawowe pod kontrolą USG **

2 h 550 PLN 650 PLN
3 Blokady obwodowe kończyny dolnej ** 2 h 550 PLN 650 PLN
4  

Ultrasonografia w pracy fizjoterapeuty ***

1,5 h 350 PLN 450 PLN

Opis szkoleń:

* Pokaz anatomiczny dla fizjoterapeutów i ortopedów na nieutrwalonym preparacie kolana.

** Warsztaty iniekcji na nieutrwalonym preparacie kończyny dolnej (biodro, kolano, stopa).

*** Warsztaty prowadzone przez mgr fizjoterapii z użyciem aparatu USG i przy współpracy modeli.

Zaplanowane Warsztaty Terapeutyczne są ściśle związane z tematem wiodącym Konferencji i stanowią uzupełnienie praktyczne programu sesji naukowych. Ich przeprowadzenie zostało zlecone profesjonalnej  firmie, posiadającej wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń medycznych w formie nowatorskiej, rzadko spotykanej i dostępnej na terenie Polski ( szczegółowe informacje nt. firmy CEMED, jak również aspekty organizacyjne przygotowanych Warsztatów – dostępne w załączniku ).

Komitet Organizacyjny Konferencji wyjaśnia, że poza wymaganiami odnośnie do treści merytorycznej Warsztatów, całość ich organizacji zleca firmie CEMED – łącznie z rozliczeniami finansowymi i kosztami ponoszonymi przez Uczestników, które wynikają z procedury organizacji ( m.in. kadawery sprowadzone z USA, oprogramowanie i oprzyrządowanie i in. ( szczegółowy opis w załączniku nr. 3 )  Komitet Organizacyjny nie uczestniczy w ew. zyskach Firmy związanych z przeprowadzeniem Warsztatów!

Uwaga:

 • Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Pierwszeństwo w udziale mają Uczestnicy Konferencji.
 • Terminy przeprowadzenia Warsztatów zostaną podane do 14 marca 2017 r., z uwagi na potrzebę dokonywania analizy zgłoszeń i wyboru pomiędzy 3. opcjami:

1)  przeprowadzenie Warsztatów równolegle z sesjami naukowymi;

2)  przeprowadzenie Warsztatów po zakończeniu Konferencji ( 27.05.2017 po godz. 13.00);

3)  opcja łączona.

Załącznik nr 3 – Informacja o Organizatorze Warsztatów i warunkach ich przeprowadzenia

tastopdf-150x150

REJESTRACJA UCZESTNIKA


Rejestracja Uczestnika

Nazwisko i imię
Tytuł – stanowisko, specjalizacja
Numer Prawa Wykonywania Zawodu (dot. lekarzy)
Miejsce pracy (nazwa, adres)
Adres do korespondencji
Tel.:
e-mail:
OPŁATY (proszę zakreślić wybrane odpowiedzi)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komitet
Organizacyjny Konferencji – na potrzeby Konferencji.

  Termin I

(do 10.03.2017 r.)
Termin II 

(od 11.03.2017 r.)
Termin III

(na miejscu)
Uczestnicy: 300zł 400zł 500zł
Emeryci: 200zł 300zł 400zł
Studenci: 100 zł 150zł 400zł

WSZYSTKIE opłaty należy dokonywać na konto:

Komitet Organizacyjny Konferencji, Al. St. Zjednoczonych 72/176, wejście E,
04-036 Warszawa
Konto: 12 1560 0013 2447 1933 3801 0002 – z dopiskiem Konferencja ChZS 2017

KARTĘ UCZESTNICTWA należy przesłać drogą elektroniczną (formularz zgłoszenia
on-line dostępny na stronie internetowej), ew. faxem lub pocztą na adres Komitetu
Organizacyjnego.

04-036 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 72/176, wejście E

tel./fax: (22) 834 67 72, tel. 405 42 72, kom. 601 22 78 99, e-mail: kongresy@medsport.pl

Dane do wystawienia faktury VAT:
Nazwa firmy lub imię i nazwisko
Adres
NIP

ZGŁOSZENIE PREZENTACJI

Zgłoszenie Prezentacji

Nazwisko i imię:
Tytuł – stanowisko, specjalizacja:
Afiliacja:
Tytuł pracy:
Streszczenie (do 1800 znaków):

Telefon:
E-mail:


ZGŁOSZENIE DLA SPONSORÓW I WYSTAWCÓW

OFERTA PARTNERSTWA, SPONSORINGU I PROMOCJI

 1. SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI – ZŁOTY SPONSOR
 1. Przyznanie tytułu SPONSOR GŁÓWNY (tylko 1 Firma);
 1. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Konferencji, materiałach konferencyjnych (logo na teczce i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach konferencyjnych wręczanych wszystkim uczestnikom Konferencji, reklama w programie i zeszycie streszczeń – Suplement OTR);
 2. Umieszczenie podczas Konferencji w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach banerów i roll-up’ów Sponsora (różnice w formatach w zależności od pakietu);
 3. Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe – IV) oraz w numerze  okolicznościowym (poświęconym tematyce Konferencji) wydaniu czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”; plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, miejsce okładkowe – IV);
 4. Możliwość bezpłatnego zamieszczenia informacji reklamowej w 4 czasopismach naukowych o najwyższej randze naukowej w rankingu MNiSW (Medycyna Sportowa, Acta Neuropsychologica, Journal of Combat Sports and Martial Arts);
 1. Możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów/usług podczas obrad – 15 minut;
 2. Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Konferencji;
 3. stoisko wystawowe o pow. 15 m² w trakcie Konferencji  ;
 4. Baner reklamowy na głównej e-stronie Konferencji – od momentu podpisania umowy do końca 2017 roku;
 5. inne formy sponsoringu zaproponowane przez SPONSORA GŁÓWNEGO – do negocjacji indywidualnych (np. audiobooki itp.).

Warunki finansowe sponsoringu:

SPONSOR GŁÓWNY – 40.000 PLN

Wszystkie reklamy są zaplanowane w większym formacie, niż w przypadku innych SPONSORÓW.

 1. SPONSOR KONFERENCJI – SREBRNY SPONSOR
 2. przyznanie tytułu SPONSORA SREBRNEGO (max. 3 Firmy);
 1. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Konferencji, materiałach konferencyjnych (logo na teczce i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach konferencyjnych wręczanych wszystkim uczestnikom Konferencji, reklama w programie i zeszycie streszczeń – Suplement OTR);
 2. Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe – II) w numerze  okolicznościowym (poświęconym tematyce Konferencji) wydaniu czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”; plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, miejsce okładkowe – II);
 3. Umieszczenie podczas Konferencji w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach banerów i roll-up’ów Sponsora (różnice w formatach w zależności od pakietu);
 4. możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów podczas obrad – 10 minut;
 5. promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Kongresie;
 6. stoisko wystawowe o pow. 10 m²  w trakcie Konferencji  ;

Warunki finansowe sponsoringu:

SREBRNY SPONSOR  – 25.000 PLN

 1. SPONSOR KONFERENCJI – BRĄZOWY SPONSOR
 2. przyznanie tytułu SPONSORA;
 1. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Konferencji, materiałach konferencyjnych (logo na teczce i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach konferencyjnych wręczanych wszystkim uczestnikom Konferencji, reklama w programie i zeszycie streszczeń – Suplement OTR);
 2. Umieszczenie podczas Konferencji w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach banerów i roll-up’ów Sponsora (różnice w formatach w zależności od pakietu);
 3.  Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, wew. pisma) w numerze  okolicznościowym (poświęconym tematyce Konferencji) wydaniu czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”; plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, wew. pisma);
 4. możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów podczas obrad – 5 minut;
 5. promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Konferencji  ;
 6. stoisko wystawowe o pow. 8 m² w trakcie Konferencji  ;

 

Warunki finansowe sponsoringu:
BRĄZOWY SPONSOR – 15.000 PLN

IM WCZEŚNIEJ TYM DŁUŻEJ!

ponieważ od momentu podpisania umowy na wszelkich informacjach na temat Konferencji

pojawi się logo Sponsora!

ISTOTNE INFORMACJE DODATKOWE

Przyjęcie tytułu SPONSORA gwarantuje także dodatkowe profity związane z promocją Konferencji   realizowaną przez organizatorów w ramach innych, zaplanowanych działań niezwiązanych bezpośrednio z Kongresem, które umożliwią dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców ze środowiska medycznego i sportowego poprzez:

– działalność wydawniczą w obszarach niezwiązanych z Kongresem;

– możliwość wysyłki komunikatu na prywatne adresy lekarzy różnych specjalności i fizjoterapeutów (baza ok. 11 tys. rekordów), do których, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, nie mają dostępu inne podmioty.

Informacje dla Wystawcy:

Cena 1 m² powierzchni   => 500 zł + VAT 23%  *

(Dodatkowe wyposażenie na stoisku (bezpłatne): np. stoliki/  krzesła)

*min. powierzchnia stoiska => 6m²

UWAGA:

przy całkowitej opłacie udziału dokonanej w terminie:

do 10.03.17 r. – rabat w wysokości 10%

do 10.04.17 r. – rabat w wysokości 5%

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYSTAWIE

Dane wystawcy:
Nazwa wystawcy:
(dokładna nazwa firmy do zamieszczenia w alfabetycznym spisie wystawców)

Dane do faktury:
Firma: NIP:
Adres:
Kod pocztowy: Miasto:

Adres korespondencyjny do wysłania faktury jeśli jest inny niż adres siedziby:
Firma:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:

Dane osoby do kontaktu:
Imie i nazwisko:
Telefon komórkowy:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Zamawiam wskazaną poniżej powierzchnię ekspozycyjną pod stoisko (min. 6 m2)

  Wybieram Cena 1m2 powierzchni Łącznie (m2)
A. Stoisko Tak 500 zł + VAT 23%
B. Dodatkowe wyposażenie na stoisku (bezpłatne): np. stoliki, krzesła Tak    

UWAGA: przy całkowitej opłacie udziału dokonanej w terminie:
do 10.03.br. - rabat w wysokości 10%
do 10.04.br. - rabat w wysokości 5%
MIEJSCE NA DODATKOWE SUGESTIE I UWAGI FIRMY/WYSTAWCY

Warunki płatności
1. Całkowita wpłata na konto organizatora po otrzymaniu faktury pro-forma, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Kongresu.
Komitet Organizacyjny: Al. St Zjednoczonych 72/176, 04-036 Warszawa,
Nr Konta: 12 1560 0013 2447 1933 3801 0002