KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA 26-27.05.2017

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa

KOMPLEKSOWE LECZENIE CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW

Odbędzie się w dniach

26-27.05.2017 r.

w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

 

2-dniowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  „KOMPLEKSOWE LECZENIE CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW” będzie kontynuacją I Konferencji poświęconej temu zagadnieniu, która miała miejsce w 2015 roku. Pierwsza edycja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem środowiska medycznego, potwierdzonym znaczną frekwencją, jak również urozmaiconym i bardzo bogatym programem naukowym.
Z uwagi na problem tego zjawiska, które zostało okrzyknięte mianem choroby cywilizacyjnej naszych czasów, wydaje nam się słusznym, aby temat ten rozszerzać i naświetlać w środowisku branżowym, jak i ogólnospołecznym . Tak jak poprzednia, obecnie planowana Konferencja będzie obejmowała najistotniejsze zagadnienia, począwszy od aspektów historycznych, poprzez kształcenie i analizę zjawisk niepełnosprawności i funkcjonowania od poziomu molekularnego po społeczny. Głównym zadaniem będzie przedstawienie aktualnych rozwiązań problemów klinicznych związanych z niepełnosprawnością dotyczących praktycznie wszystkich gałęzi medycyny – w tym ortopedii i traumatologii, i in.

Organizatorzy są przekonani, że planowana Konferencja stworzy warunki pogłębienia współpracy i integracji i podkreślenia naukowych osiągnięć środowisk medycznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością .